Назустріч роботодавцям, які бажають працювати у правовому полі

30 серпня 2019 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 823 «Деякіпитанняздійсненнядержавногонагляду та контролю за додержаннямзаконодавства про працю», якою затверджено:

Порядок здійснення державного контролю за додержаннямзаконодавства про працю;Порядок здійснення державного нагляду за додержаннямзаконодавства про працю;а також Зміни, щовносяться до постанов КабінетуМіністрівУкраїни.

Метою прийняття постанови є забезпеченняефективноїреалізаціїпосадовими особами ДержавноїслужбиУкраїни з питаньпраці, їїтериторіальнихорганів та виконавчими органами міських рад містобласногозначення та об’єднанихтериторіальних громад своїхповноваженьщодоздійснення державного нагляду та контролю за додержаннямзаконодавства про працю.

Зазначена постанова є черговимкроком Уряду назустрічроботодавцям, щобажаютьпрацювати у правовому полі.

Так, зокрема Порядок здійснення державного контролю за додержаннямзаконодавства про працю передбачає,що штрафнісанкції за порушеннязаконодавства про працю, передбаченістаттею 265 КЗпПУкраїни, до об’єктавідвідуванняне застосовуютьсяу разівиконанняним вимогприпису. А саме: усуненнявиявлених у ходіінспекційноговідвідуванняабоневиїзногоінспектуванняпорушень, у т.ч. за несвоєчасну та не у повномуобсязівиплатузаробітної плати, недодержаннямінімальнихгарантій в оплатіпраці (щовизначалосьПостановою №295), оскількизастосуванняфінансовихсанкцій у таких випадкахпризводило до накладенняштрафів урозмірізначнобільшому, ніж сума, яка потрібна на усунення такого порушення.

Вони застосовуютьсятільки у тих випадках, коли роботодавець не бажаєусувативиявленіпорушення; заходи до притягнення роботодавця до відповідальності застосовуються у разі виявленогопорушення за використанняпрацінеоформленихпрацівників.

 Зазнали змін підстави проведення заходів контролю: більшість залишилася без змін, змінено формулювання деяких; декілька підстав скасовано; з’явилися нові підстави для проведення інспекційних відвідувань. 

Відновлено право органівмісцевогосамоврядуванняздійснювати контроль за працею з питаньсвоєчасного та у повномуобсязі оплати праці, дотриманнямінімальнихдержавнихгарантій в оплатіпраці, а такожоформленнятрудовихвідносин. 

Тривалістьінспекційноговідвідування, невиїзногоінспектування не можеперевищувати 10 робочихднів. До цього для суб’єктів мікро- та малого підприємництва тривалість інспекції була не більше двох робочих днів.

Вищезазначене свідчить про впровадження нових підходів у роботі Держпраці, зокрема, щодо здійснення превентивних заходів впливу на суб’єктів господарювання, а не караючих, з метою запобігання вчинення порушення законодавства про працю.

 

Ст.інспектор ГУ Держпраці  в Одеськійобласті              І.Б.Сорокін