Чи може одержати допомогу по тимчасовій непрацездатності працівник,непрацездатність якого настала під час перебування за межами України

ЗАПИТАННЯ Працівник подав до комісії із соціального страхування документи про тимчасову непрацездатність, яка настала під час його тимчасового перебування за кордоном, лікувальним закладом тієї країни, звичайно, на іноземній мові. Чи має він право на одержання допомоги по тимчасовій непрацездатності за місцем роботи.

ВІДПОВІДЬ Нагадаємо, що право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності згідно ст.19 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» мають застраховані громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згоду на обов’язковість якого надано верховною радою України.

Підставою для призначеннядопомоги по тимчасовійнепрацездатності є виданий в установленому порядку листок непрацездатності.

У разінастання у застрахованогогромадянинаУкраїнитимчасовоїнепрацездатностіпід час йогоперебування за межами Українидопомога по тимчасовійнепрацездатностіпризначаєтьсякомісієюізсоціальногострахуваннятільки на підставіоформленогоналежним чином листка непрацездатності.

Документи,якізасвідчуютьтимчасовунепрацездатністьгромадянУкраїнипід час їхтимчасовогоперебування за межами держави, підлягаютьобміну на листок непрацездатностізгідно з рішеннямлікарсько-консультативноїкомісіїлікувально-профілактичного закладу за місцемпроживаннячироботи у разі:

-         гострихзахворювань і травм;

-         загостренніхронічнихзахворювань;

-         вагітності та пологів;

-         оперативнихвтручань при невідкладних станах;

-         лікуваннязгідно з рішеннямкомісіїМіністерстваохорониздоров’яУкраїни з питаньнаправлення на лікування за кордон.

Такийобміндокументівздійснюється на підставіперекладених на державнумову та нотаріальнозасвідченихдокументів, якіпідтверджуютьтимчасовувтратупрацездатностіпід час перебування за межами України.

     Рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що створюється (обирається) в роботодавця.

     Тобто, у згаданому випадку, працівникові необхідно перекласти документ про тимчасову непрацездатність, яка настала під час його перебування за кордоном, на державну мову, нотаріально засвідчити ці документи, подати їх до ЛКК лікувально-профілактичного закладу. Якщо подані до ЛКК ним документи будуть обміняні на листок непрацездатності – подати такий листок до комісії із соціального страхування за місцем роботи.

 

Ст.інспектор ГУ Держпраці  в Одеськійобласті      І.Б.Сорокін