19.01.2017

Звіт про відстеження результативності регуляторного акту

Звіт про відстеження результативності регуляторного акта

 

Вид та назва регуляторного акта:

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 05 березня 2015 року № 77/А-2015 «Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг при Саратській районної державної адміністрації Одеської області».

 

Назва виконавця заходів з відстеження:

Відділ надання адміністративних послуг Саратскої районної державної адміністрації Одеської області.

 

Цілі прийняття регуляторного акта:

-         забезпечення можливості отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг у одному приміщення за принципом "єдиного вікна" у чітко визначені строки, в комфортних умовах, у тому числі для інвалідів та осіб з обмеженими можливостями, з мінімальним витратами часу на очікування прийому;

-         забезпечення вільного доступу суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв/клопотань/звернень у відповідних адміністративних органах;

-         надання можливості отримання фаховій консультації від експертів консультантів адміністративних органів суб’єктів надання адміністративних послуг у приміщенні Центру у визначений графіком їх роботи час;

-         мінімізація корупційній складової за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;

-         запровадження сучасних форм надання адміністративних послуг та під вішення якості їх надання.

 

Строки виконання заходів з відстеження: березень-грудень 2016р.

 

Тип відстеження: повторне відстеження.

 

Методи одержання результатів відстеження:

Для проведення повторного відстеження використовувався статистичний метод одержання даних, отриманих за результатами моніторингу діяльності Центру надання адміністративних послуг.

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Під час здійснення заходів з повторного відстеження результативність регуляторного акта використовувались такі дані:

- створення належних умов для прозорості надання адміністративних послуг;

- скорочення часу при отриманні адміністративних послуг;

- дотримання термінів розгляду звернень щодо надання адміністративних послуг;

- графік роботи ЦНАП.

 

Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта:

   Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось на основі аналізу даних, отриманих шляхом моніторингу діяльності Центру надання адміністративних послуг

 

з/п

Показники

Кількісні та якісні значення

1.

Кількість суб’єктів звернень

2908

2.

Витрати часу на інформування, консультування та обслуговування суб’єкта звернення

10 - 15 хв

3.

Відповідність термінів надання адміністративних послуг визначеним у стандартах адміністративних послуг

Відповідає

4.

Графік роботи ЦНАП

Понеділок – Четвер з 8.00 до 17,15;

П’ятниця – з 8.00 до 16.00;

 

 

За досліджуваний період у ЦНАП звернулось 2908 суб’єктів звернень, з них – 8 суб’єктів господарювання.

Адміністративні послуги надавались такими суб’єктами:

  • Саратським районним сектором Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області.
  • Сектором містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Саратської райдержадміністрації.
  • Відділом Держгеокадастру у Саратському районі.
  • Головним Управлінням Держсанепідслужби України в Одеський області.
  • Департаментом екології та природних ресурсів Одеської облдержадміністрації.
  • Головним управлінням Держгеокадастру в Одеський області.

Адміністраторами Центру надання адміністративних послуг   Саратської РДА видано 5 документів дозвільного характеру.

Усього надано 2816 адміністративних послуг. Відмовлено у наданні послуг 54 суб’єктам звернень. Надано  понад 2980 консультацій .

Адміністративні послуги надаються прозоро і з дотриманням термінів, визначених законодавчими актами.

 

Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Даний регуляторний акт - розпорядження голови районної державної адміністрації від 05 березня 2014 року № 77/А-2015 «Про затвердження  Регламенту Центру надання адміністративних послуг при Саратській районній державній адміністрації Одеської області»  чітко визначив порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру – адміністраторів, територіальних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання адміністративних послуг у Центрі.

Надання адміністративних послуг через адміністраторів за принципами "єдиного вікна" та "організаційної єдності" дозволяє оптимізувати та спростити процес надання адміністративних послуг, у тому числі без  залучення суб’єкта звернення, чітко визначити порядок і контролювати терміни надання адміністративних послуг, оперативно вирішувати питання, пов’язані з наданням адміністративних послуг, забезпечити комфортність умов надання послуг та надання консультацій суб’єктам звернень представниками суб’єктів надання адміністративних послуг, які працюють у Центрі за встановленим графіком, мінімізувати корупційну складову, що в цілому сприяє налагодженню прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників Центру, адміністративних органів та суб'єктів звернень, а також формуванню в суспільстві позитивного іміджу влади.

За результатами здійснення заходів з повторного відстеження регуляторного акту встановлено, що із впровадженням регуляторного акта суб’єкти звернень при отриманні адміністративних послуг, у тому числі дозвільного характеру,  не несуть додаткових витрат. В Центрі суб’єкт звернення може одночасно звернутись за отриманням декількох адміністративних послуг, а також отримати необхідні консультації у адміністраторів, що значно скорочує його часові та фінансові витрати.

 

 

 

Виконуючий обов’язки

голови райдержадміністрації                                              Ю.П.Переправка

 

 

Начальник відділу

надання адміністративних послуг

Саратської райдержадміністрації                              Н.П.Драгостя