Звіт Про проведення періодичного відстеження результативності розпорядження голови Саратської районної державної адміністрації від 31.10.2006 року №489/А-2006

 

Звіт

Про проведення періодичного відстеження результативності  розпорядження голови Саратської районної державної адміністрації від 31.10.2006 року №489/А-2006 "Про встановлення розміру плати за користування даними Реєстру документів дозвільного характеру", зареєстровано Саратським районним управлінням юстиції 10.11.2006 року за №2/58.

 

Відповідно до ст. 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності" було проведено періодичне відстеження результативності регуляторного акта з метою визначення можливості досягнення даним актом визначених в ньому цілей.

Назва документа:      "Про встановлення розміру плати за користування даними   Реєстру документів дозвільного характеру"

Статус документа: розпорядження голови райдержадміністрації

Мета регулювання: Нормативно-правове забезпечення діяльності адміністратора з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання  з питань надання послуг користування даними Реєстру документів дозвільного характеру.

 

Тип відстеження: періодичне відстеження

Мета прийняття акту:

- реалізація положень Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

-    врегулювання порядку користування Реєстром документів дозвільного характеру;

-    оптимізація  механізму  одержання  усіма  зацікавленими  особами  довідок  про  документи дозвільного характеру.

Методи одержання результатів відстеження:

Одержання результатів відстеження досягнуто шляхом опитування суб'єктів господарювання та місцевих дозвільних органів щодо можливості ефективності дії регуляторного акта.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних.

Результативність регуляторного акта відстежувалась шляхом аналізу отриманої інформації, яка одержана від результатів опитування суб'єктів господарювання.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

Регуляторний акт досягне своєї мети, якщо діяльність адміністратора буде здійснюватись у повному обсязі.

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

   Реалізація даного  регуляторного   акту  сприяє забезпеченню якісного виконання Закону України  від 6 вересня 2006 року № 2806-ІУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

 

Голова Саратської районної

державної адміністрації                                                                          А.С.Коритний