Інформація про адміністративні послуги, що надаються Саратською районною державною адміністрацією

Суб’єкт надання адміністративної послуги

Назва адміністративної послуги

Розмір плати (у разі надання послуги на платній основі) або безоплатність послуги

Результат за надання адміністративної послуги

Нормативно-правові акти, згідно з якими надається послуга, визначаються порядок, умови і розмір плати за ії надання

Стандарт адміністративної послуги

1.

Районна державна адміністрація, державний реєстратор

Державна реєстрація юридичних осіб

170 грн

Виписка з Єдиного державного реєстру та відмітка про проведення державної реєстрації юридичної особи на оригіналі установчих документів, крім випадків, якщо юридична особа утворюється на підставі модельного статуту.

Ст..10, 24, 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців»

 

2.

Районна державна адміністрація, державний реєстратор

Державна реєстрація фізичних осіб - підприємців

34 грн

Виписка з Єдиного державного реєстру

 

Ст.10, 43 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців»

 

3.

Районна державна адміністрація, державний реєстратор

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи

51 грн

Установчі документи юридичної особи в старій та новій редакції з відмітками про зміни (виписка з Єдиного державного реєстру – у разі зміни найменування юридичної особи).

Ст.29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців»

 

4.

Районна державна адміністрація, державний реєстратор

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця

10,20 грн,

Отримання виписки з Єдиного державного реєстру

 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців»

 

5.

Районна державна адміністрація, державний реєстратор

Державна реєстрація припинення юридичної особи

безоплатно

1.Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у зв’язку з ліквідацією або, відповідно, запису про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення.

2.Отримання одного примірника повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи.

Ст.34-41 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців»

 

6.

Районна державна адміністрація, державний реєстратор

Державна реєстрація припинення фізичної особи-підприємця

безоплатно

1. Внесення запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

2. Повідомлення про проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця

Ст.46-52 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців»

 

7.

Районна державна адміністрація, державний реєстратор

Надання витягів з ЄДР

51грн +3,4 за кожний аркуш;

Отримання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

Ст.20, 21 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців»

 

8.

Районна державна адміністрація, державний реєстратор

Надання довідок з ЄДР

17грн+3,4 за кожний аркуш,

Отримання довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Ст.20, 21 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців»

 

9.

Районна державна адміністрація, державний реєстратор

Надання виписок з ЄДР

17грн

Отримання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

Ст.20, 21 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців»

 

10.

Районна державна адміністрація, відділ містобудування , архітектури та житлово-комунального господарства через державного адміністратора дозвільного центру

Надання містобудівних умов і обмеження забудови земельної ділянки

безоплатно

Надання містобудівних умов та обмежень забудовникам

ст. 13 Закону України «Про основи містобудування» ; ст.29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»; Закон «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

 

11.

Районна державна адміністрація, відділ містобудування , архітектури та житлово-комунального господарства через державного адміністратора дозвільного центру

Висновок про розробку технічної документації із землеустрою

безоплатно

Надання висновку

ст. 151 Земельного Кодексу України; Закон «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

 

12.

Районна державна адміністрація, відділ містобудування , архітектури та житлово-комунального господарства через державного адміністратора дозвільного центру

Висновок про узгодження земельної ділянки під забудову

безоплатно

Надання висновку

ст. 123, ст.123-1, Земельного кодексу України; Закон «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

 

13.

Районна державна адміністрація, служба у справах дітей

Надання дозволу на зміну прізвища дитини

безоплатно

у разі позитивного вирішення питання про зміну прізвища дитини видається розпорядження голови райдержадміністрації про надання дозволу на зміну прізвища. Розпорядження друкується на бланку, відповідно до затвердженого зразка та загальних правил діловодства. Розпорядження має номер. У розпорядженні зазначаються:

дата прийняття, номер розпорядження, найменування органу, який видає розпорядження, має описову, мотивувальну та резолютивну частину,

підписується головою райдержадміністрації, скріплюється печаткою

У разі негативного вирішення питання надання дозволу служба у справах дітей готує мотивовану відмову відносно зміни прізвища.

Ст.148 Сімейного кодексу України, Постанова КМУ від 24.09.2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом дитини»

 

14.

Районна державна адміністрація, служба у справах дітей

Встановлення опіки, піклування над дитиною-сиротою та дитиною, позбавленою батьківського піклування

безоплатно

служба у справах дітей надає розпорядження голови районної державної адміністрації про встановлення опіки, піклування над дитиною-сиротою та дитиною, позбавленою батьківського піклування або мотивовану відмову.

 

Ст.243 Сімейного кодексу України, Постанова КМУ від 24.09.2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом дитини»

 

15.

Районна державна адміністрація, служба у справах дітей

Надання дозволу на визначення способів участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від неї

безоплатно

у разі досягнення сторонами домовленості щодо визначення способу участі у вихованні дитини, видається витяг з протоколу засідання комісії про визначення способу участі у вихованні дитини згідно з загальновизначеними нормами, підписується головою або заступником голови комісії, засвідчується печаткою та видається заявникам. Витяг з протоколу має номер. У витягу з протоколу зазначаються:

дата прийняття, номер витягу, найменування органу, який видає витяг,

має короткий зміст засідання комісії з прав дитини та прийняте рішення,

 скріплюється печаткою.

В разі недосягнення домовленості, видається розпорядження голови райдержадміністрації про участь у вихованні дитини (у разі потреби порядок побачення з дитиною того з батьків, який проживає окремо від неї).

Розпорядження друкується на бланку, відповідно до затвердженого зразка та загальних правил діловодства. Розпорядження має номер. У розпорядженні зазначаються:

дата прийняття, номер розпорядження, найменування органу, який видає розпорядження,

має описову, мотивувальну та резолютивну частину,

підписується головою райдержадміністрації, скріплюється печаткою

Ст.158 Сімейного кодексу України, Постанова КМУ від 24.09.2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом дитини»

 

16.

Районна державна адміністрація, служба у справах дітей

Підготовка позовних заяв про позбавлення батьківських прав, відібрання дитини без позбавлення батьківських прав

безоплатно

Висновок про доцільність позбавлення батьківських прав, відібрання дитини без позбавлення батьківських прав видається на бланку районної державної адміністрації, підписується головою райдержадміністрації- керівником органу опіки та піклування.

У разі відмови в наданні висновку, служба у справах дітей готує вмотивовану відмову у наданні висновку про доцільність позбавлення батьківських прав, відібрання дитини без позбавлення батьківських прав

Ст. 165, 170 Сімейного кодексу України, Постанова КМУ від 24.09.2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом дитини»

 

17.

Районна державна адміністрація, служба у справах дітей

Надання дозволів на продаж, купівлю, обмін, здійснення правочинів щодо рухомого і нерухомого майна, право користування або власності яким мають діти

безоплатно

у разі позитивного вирішення питання про надання дозволу на укладення договору купівлі-продажу житла (майна), яке належить на правах приватної власності (користування малолітній (неповнолітній) особі видається розпорядження голови райдержадміністрації про надання дозволу на укладення договору купівлі-продажу житла (майна), яке належить на правах приватної власності (користування малолітній (неповнолітній) особі.

У разі негативного вирішення питання надання дозволу служба у справах дітей готує мотивовану відмову у наданні дозволу на укладення договору купівлі-продажу.

Ст.177 Сімейного кодексу України, Житловий кодекс України, Цивільний кодекс України, Закон України «Про органи і служби у справах неповнолітніх і спеціальні установи для неповнолітніх», Закон України «Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Закон України “Про приватизацію державного житлового фонду”

 

18.

Районна державна адміністрація, служба у справах дітей

Підготовка висновку про доцільність усиновлення одним із подружжя дитини другого з подружжя

безоплатно

висновок про доцільність усиновлення та його відповідність інтересам дитини оформляється на бланку районної державної адміністрації, підписується головою (заступником голови) та скріплюється печаткою та видаєтьсякандидатам в усиновлювачі особисто під розписку

Статті 211, 215, 220 Сімейного кодексу України; п 91 Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 №905

 

19.

Районна державна адміністрація, служба у справах дітей

Реєстрація народження підкинутої чи знайденої дитини

безоплатно

видається розпорядження голови райдержадміністрації.

Розпорядження друкується на бланку, відповідно до затвердженого зразка та загальних правил діловодства. Розпорядження має номер. У розпорядженні зазначаються:

дата прийняття, номер розпорядження, найменування органу, який видає розпорядження,

має описову, мотивувальну та резолютивну частину,

підписується головою райдержадміністрації, скріплюється печаткою

п.69 постанови КМУ від 24.09.08 №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»

 

20.

Районна державна адміністрація, служба у справах дітей

Прийняття рішення про надання (втрату) дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування

безоплатно

Видається розпорядження голови районної державної адміністрації про надання статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування.

 У розпорядженні зазначаються прізвище, ім'я, по батькові дитини, дата народження, обставини, за яких вона залишилась без батьківського піклування, документи, які підтверджують ці обставини, та форма влаштування дитини.

п.21 постанови КМУ від 24.09.2008 №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»

 

21.

Районна державна адміністрація, служба у справах дітей

Надання витягу з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування

безоплатно

у разі позитивного вирішення зазначеного питання видається витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

Витяг друкується на бланку, відповідно до затвердженого зразка та загальних правил діловодства. Витяг має номер; підписується начальником служби у справах дітей райдержадміністрації, скріплюється печаткою

У разі негативного вирішення питання надання дозволу служба у справах дітей готує мотивовану відмову відносно зміни прізвища.

Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена

Лист Міністерства освіти та науки України від 15.03.2010р. №1/9-176 «Про інформаційні матеріали щодо документів вступників до вищих навчальних закладів»

 

22.

Районна державна адміністрація, служба у справах дітей

Видача висновків про можливість створення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу та влаштування до них дітей

безоплатно

видача розпорядження голови райдержадміністрації про створення прийомної сім’ї чи дитячого будинку сімейного типу і влаштування до них дітей та укладення договору про влаштування дитини в прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу

Постанови КМУ від 26.04.2002 року № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю», від 26 квітня 2002 р. N 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу

 

23.

Районна державна адміністрація, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

Видача посвідчень багатодітним родинам

безоплатно

Надання посвідчення

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей»; Постанова КМУ від 2 березня 2010 року № 209 «Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї»

 

24.

Районна державна адміністрація, управління праці та соціального захисту населення

Видача посвідчень ветеранам праці

безоплатно

Одержувач адміністративної послуги отримує документ, що підтверджує статус ветерана праці, на підставі якого надаються відповідні пільги і компенсації.

Ст. 6 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»; Положення про порядок видачі посвідчення і нагрудного знака «Ветеран праці», затверджене постановою КМУ від 29 липня 1994 року № 521

 

25.

Районна державна адміністрація, управління праці та соціального захисту населення

Видача посвідчень ветеранам війни

безоплатно

Згідно Порядку видачі посвідчення і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Мінстрів України від 12 травня 1994 року № 302 одержувач повинен отримати:

«Посвідчення учасника бойових дій»;

«Посвідчення інваліда війни»;

«Посвідчення учасника війни»;

Посвідчення члена сім’ї загиблого»;

Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною видається одне із зазначених посвідчень та нагрудний знак “Ветеран війни — особливі заслуги”.

Дане посвідчення є документом, що підтверджує статус ветеранів війни та інших осіб, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” на основі якого надаються відповідні пільги і компенсації

Ст.7,9,10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затверджене постановою КМУ від 12 травня 1994 р. №302

 

26.

Районна державна адміністрація, управління праці та соціального захисту населення

Видача листів талонів на пільговий проїзд ветеранам війни

безоплатно

Одержувач адміністративної послуги отримує документ, на підставі якого надається право отримати проїзні документи (квитки) безоплатно і з 50-відсотковою знижкою їх вартості.

Ст.13,14,15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затверджене постановою Кабінету Мінстрів України від 12 травня 1994 р. №302

 

27.

Районна державна адміністрація, управління праці та соціального захисту населення

Видача посвідчень особам, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам

безоплатно

Згідно Порядку обліку, зберігання, оформлення та видачі посвідчень особам, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам», затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 16.11.2007 року № 612 одержувач повинен отримати посвідчення інваліда з дитинства або дитини – інваліда, особи, яка не має права на пенсію та інваліда.

Дане посвідчення є документом, що підтверджує призначення інваліду з дитинства та дитині-інваліду державної соціальної допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"

Порядок обліку, зберігання, оформлення та видачі посвідчень особам, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам», затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 16.11.2007 року № 612

 

28.

Районна державна адміністрація, управління праці та соціального захисту населення

Видача довідок про отримання (неотримання) допомоги

безоплатно

Відповідно до пункту 8 Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів державних соціальних допомог, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від19.09.2006 року № 345, одержувач у встановлений термін повинен отримати довідку про отримання (неотримання) допомоги, підстави, її розмір та терміни виплати.

 

Інструкція щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19.09.2006 року №345

 

29.

Районна державна адміністрація, управління агропромислового розвитку

Видача цільових направлень для вступу сільської молоді до вищих навчальних закладів І і ІІ рівнів акредитації

 

Одержання цільового направлення для вступу до вищих навчальних закладів І і ІІ рівнів акредитації,надання інформації в усній формі

Постанова КМУ від 29.06.1999 р. №1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості»; Наказ МАПУ №748 від 26.12.2005 року «Про формування державного замовлення в аграрних вищих навчальних закладах»

 

30.

Районна державна адміністрація, архівний відділ

Виконання запитів соціально-правового характеру

безоплатно

Відповідно до наказу Державного комітету архівів України від 16.03.2001 р. № 16 „Про затвердження Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій із змінами архівна довідка складається за встановленою формою на бланках для листів архівного відділу на підставі оригіналів та засвідчених копій документів, які зберігаються в архівному відділі, із зазначенням пошукових даних документів.

Архівна довідка підписується начальником архівного відділу, засвідчується гербовою печаткою відділу, має дату видачі та реєстраційний номер.

Наказ Державного комітету архівів України від 16.03.2001 року №16; постанова КМУ від 07.05.1998 року № 639 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів»