ПОЛОЖЕННЯ про роботу телефону довіри у районній державній адміністрації

                                                                                                                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                                                                        Розпорядження виконуючого

                                                                                                                                                                                                                     обов’язки голови 

                                                                                                                                                                                                                         районної державної

                                                                                                                                                                                                                                адміністрації                  

                                                                                                                                                                                                                                  03.07.2015 № 251/А-2015

 

ПОЛОЖЕННЯ

про роботу телефону довіри у районній державній адміністрації

   І. Загальні положення

 

1. Телефон довіри запроваджується з метою оперативного реагування на гострі проблеми жителів територіальних громад району, невідкладного вжиття заходів щодо припинення неправомірних дій, поновлення прав і свобод громадян, порушених внаслідок недодержання вимог законодавства про звернення громадян.

 

Головною метою «телефону довіри є надання безкоштовної правової та інформаційної допомоги, всім, хто звертається.

 

2. Положення розроблено відповідно до законів України «Про звернення громадян», «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 07 лютого 2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», інших нормативно-правових актів.

 

ІІ. Організація роботи телефону довіри

 

1. Функціонування телефону довіри запроваджується та припиняється за розпорядженням голови районної державної адміністрації.

 

2. Телефон довіри в районній державній адміністрації працює щосереди з 14.00 до 16.00 год. за номером: (048-48) 2-22-38.

 

3. Організаційне забезпечення та загальне керівництво роботою телефону довіри здійснює головний спеціаліст юридичного відділу апарату районної державної адміністрації.

 

ІІІ. Основні завдання телефону довіри

 

1. Інформаційне консультування абонентів або, при потребі, подальша їх переадресація іншим фахівцям, компетентним у даній проблемі;

 

 2. Реєстрація та облік звернень, що надходять під час проведення телефону довіри здійснюється відповідно до вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, у засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 № 348.

 

3. Посадова особа, відповідальна за роботу щодо прийняття, обліку, реєстрації, розгляду та контролю за повідомленнями, що надійшли до Саратської районної державної адміністрації за «телефоном довіри» (далі – посадова особа), пропонує заявникові повідомити:

інформацію про себе (прізвище, ім’я, по-батькові, адресу, контактний телефон);

 

максимально деталізовану інформацію по суті події, що стала причиною звернення за «телефоном довіри» чи іншу інформацію, що має суттєве значення для вирішення порушеного питання.

 

4. Посадова особа повинна роз’яснити заявникові вимоги Закону України «Про звернення громадян» до звернень громадян з порушених питань.

 

5. При бажанні заявника надіслати письмове звернення, посадова особа зобов’язана повідомити йому поштову адресу Саратської районної державної адміністрації, а також прізвище, ім’я, по-батькові посадової особи райдержадміністрації, уповноваженої на розгляд звернень.

 

ІV. Принципи роботи телефону довіри

 

 Принципами роботи телефону довіри є:

 доступність та безоплатність;

 законність та гуманізм;

 професійність, дотримання етичних та правових норм;

 відсутність політичного, ідеологічного або релігійного тиску;

 добровільність у прийнятті допомоги.

 

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                                     Л.В.Кімліченко