ЗВІТУВАННЯ ДО ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ

ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ!

 Звітування до Державної служби статистики України в електронному вигляді здійснюється відповідно до Порядку подання електронної звітності до органів державної статистики, затвердженого наказом Держкомстату від 12.01.2011 № 3 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.03.2011 за № 408/19146 (далі – Порядок).

Цей Порядок запроваджує в органах державної статистики України єдині підходи до збирання й оброблення державної статистичної та/або фінансової звітності, щодо якої є можливість подання в електронному вигляді.

Порядок визначає послідовність подання електронних звітів у системі електронної звітності органів державної статистики України та поширюється на всіх суб’єктів системи електронної звітності органів державної статистики України.

Відповідно до Порядку подання респондентом електронних звітів здійснюється виключно на добровільних засадах і за його ініціативою. У разі подання респондентом звітності в електронному вигляді він має право не подавати відповідні форми статистичної та/або фінансової звітності на папері.

Респондент, який виявив бажання подавати електронні звіти відповідно до Порядку, керується чинним законодавством України, у тому числі у частині дотримання строків подання державної статистичної та/або фінансової звітності за звітні періоди та щодо використання автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної звітності».

Електронні статистичні звіти з обов'язковими реквізитами, у тому числі з застосуванням електронного цифрового підпису респондента (його уповноважених посадових осіб) (далі - ЕЦП), сформовані та подані до органів державної статистики України відповідно до Порядку, є оригіналами звітів та мають юридичну силу.

 

Для здійснення звітування в електронному вигляді до Державної служби статистики України респондентам необхідно мати:

а) відповідне програмне забезпечення для формування статистичної та фінансової звітності в електронному вигляді з вбудованими надійними засобами ЕЦП.

Повний перелік програмного забезпечення (в т. ч. MEDOC, Арт-Звіт, Соната, iFin, Edzv та інш.), за допомогою якого респондентам можливо здійснювати електронне звітування до Державної служби статистики України, а також перелік форм статистичної звітності та фінансової звітності, які можуть подаватись в електронному вигляді, наведені на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України (http://ukrstat.gov.ua) у розділі «Респондентам/Електронна звітність», а також на офіційному веб-сайті Головного управління статистики в Одеській області (http://od.ukrstat.gov.ua) в аналогічному розділі.

 

Послідовність дій респондента для підключення до системи електронної звітності Державної служби статистики України наступна:

1) Зареєструвати ЕЦП всіх уповноважених посадових осіб респондента. Для подання електронних звітів до органів державної статистики України респондент повинен зареєструвати ЕЦП посадових осіб, яким надано право підписувати відповідну статистичну або фінансову звітність, а також печатку підприємства (установи).

Реєстрація вищезазначених ЕЦП здійснюється респондентом перед поданням першого електронного звіту за формами фінансової та статистичної звітності.

Для проведення процедури реєстрації ЕЦП у системі електронної звітності Державної служби статистики України респонденту необхідно заповнити відповідну заявку на реєстрацію електронних цифрових підписів респондента(далі – Заявка), код документу заявки у програмному забезпеченні для формування звітності в електронному вигляді - S1391101.

На зазначену Заявку повинні бути накладені ЕЦП усіх уповноважених посадових осіб респондента, яким передбачається надати право підписувати відповідну статистичну або фінансову звітність. Завершується процес підпису Заявки накладанням ЕЦП печатки підприємства (установи).

Заявка надсилається на електронну адресу приймального шлюзу системи електронної звітності Державної служби статистики України – elzvit@ukrstat.gov.ua.

Реєстрація Заявки здійснюється центром обробки електронних звітів Державної служби статистики України автоматично.

2) Після реєстрації Заявки (успішне отримання першої та другої квитанцій  від Державної служби статистики України) заповнити відповідний електронний звіт статистичної або фінансової форми.

3) Підписати відповідний електронний звіт ЕЦП уповноважених посадових осіб респондента.

4) Надіслати підписаний ЕЦП посадових осіб респондента електронний звіт за формами статистичної та іншої звітності на адресу приймального шлюзу системи електронної звітності Державної служби статистики України:elzvit@ukrstat.gov.ua.

До уваги респондентів: електронна адреса для надсилання фінансової звітності в електронному вигляді до Державної служби статистики України: zvit@sta.gov.ua.

5) Отримати повідомлення про надходження електронного звіту (квитанція № 1) та повідомлення про успішну перевірку електронного звіту (квитанція № 2).

Датою подання електронного звіту вважається дата, зафіксована у першій квитанції, за умови отримання респондентом другої квитанції з повідомленням про прийняття електронного звіту до оброблення.

 Контактні телефони Головного управління статистики в Одеській області з питань щодо подання електронної звітності:

-         (048) 722-50-48, 722-80-91, 722-63-71  (управління збирання, ведення і контролю даних статистичних спостережень та взаємодії з респондентами);

-         (048) 722-00-95, 722-17-76 (управління інформаційних технологій)