У результаті загального приросту у січні-травні 2016р. кількість населення району збільшилася на 59 осіб і, за оцінкою, на 1 червня 2016р. становила 45043 особи.

У січні–червні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії призначено 6 домогосподарствам.  Загальна сума призначених субсидій становила 4439 грн.

У січні–травні 2016р. населенню району нараховано до сплати за житлово-комунальні послуги 421,8 тис.грн. Оплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 401,7 тис.грн (95,2% нарахованих сум). Заборгованість населення з платежів на 1 червня 2016р. становила 394,1 тис.грн.

Сума невиплаченої заробітної плати (з урахуванням економічно активних підприємств, суб’єктів господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, а також економічно неактивних підприємств) на 1 червня 2016р. становила 44 тис.грн.

Станом на 1 липня 2016р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) одержано 1052,3 тис.ц зерна, що у 2 рази більше, ніж на 1 липня 2015р. Середня урожайність зернових культур (без кукурудзи) склала 51,1 ц з 1 га (на 14,7 ц більше, ніж торік).

У січні–червні 2016р. у сільськогосподарських підприємствах загальні обсяги виробництва м’яса (реалізації худоби та птиці на забій у живій вазі) становили 183 т, що порівняно з відповідним періодом 2015р. менше на 29,0%, молока – 1937 т, що на 2,7% менше).

За оперативними даними, на 1 липня 2016р. чисельність поголів’я великої рогатої худоби у сільськогосподарських підприємствах  становила 3124 голови, що менше, ніж на 1 липня 2015р., на 16,3%, у тому числі корів – 1184 голови (на 10,0% менше). Поголів’я свиней становило 7014 голів (на 8,8% менше), овець та кіз – 4730 голів (на 6,0% менше).

У січні–травні 2016р. промисловими підприємствами району реалізовано продукції на 64,7 млн.грн, що складає 0,4% від обсягу реалізованої продукції по області. Обсяг реалізованої продукції  на 1 особу становив 1434,7 грн.

 

______________

1 Деякі дані наведені за інший період згідно з Планом державних статистичних спостережень.