Кількість і робочий час штатних працівників у червні 2016 року по Одеській області

Кількість і робочий час штатних працівників
у червні 2016 року

 

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій у червні 2016р. становила 428,5 тис. осіб.

Порівняно з травнем 2016р. кількість штатних працівників зменшилася на 1,2 тис. осіб, або на 0,3%.

Табельний фонд робочого часу у червні 2016р.становив 152 години. Кожен працівник відпрацював в середньому у цьому місяці 132 години. Коефіцієнт використання табельного фонду робочого часу становив 86,8%.

 

Кількість і робочий час штатних працівників

за видами економічної діяльності

у червні 2016 року

 

 

Код за КВЕД-2010

Середньооблікова кількість працівників 

Відпрацьовано в середньому працівником, год 

осіб

у % до

травня 2016

Усього

 

428478

99,7

132

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

А

24813

99,9

150

Промисловість

В+С+D+E

55779

100,1

135

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

53

106,0

116

переробна промисловість

C

37515

100,3

135

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

11797

99,7

130

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

6414

99,9

148

Будівництво

F

9847

100,6

142

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

39821

99,7

139

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

69378

100,4

133
Тимчасове розміщування й організація харчування

I

4824

103,9

144

Інформація та телекомунікації

J

6534

100,0

142

Фінансова та страхова діяльність

K

9254

99,1

137

Операції з нерухомим майном

L

6792

100,5

145

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

8699

98,9

133

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

15088

95,8

148

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

O

26242

97,8

133

Освіта

P

85486

99,6

110

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

54879

100,1

135

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

8731

99,9

128

Надання інших видів послуг

S

2311

100,7

146