08.02.2018

Додаткові відомості, що є зобов'язанням оператора, запропоновані для спрощення процедур державної реєстрації потужностей, до приведення Форми заяви, яка затверджена наказом Мінагрополітики від 10.02.2016р. №39 «Про затвердження порядку проведення держав

Додаткові відомості, що є зобов'язанням оператора,запропоновані для спрощення процедур державної реєстрації потужностей, до приведення  Форми заяви, яка затверджена наказом Мінагрополітики від 10.02.2016р. №39 «Про затвердження порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб'єктам», зареєстрованим в Мін'юсті 12.03.2016р. за №382/28512,  у відповідність до норм  Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»:

 

 

  1. Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців  та громадських формувань, місцезнаходження або прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
  2. місце проживання оператора ринку (для фізичних осіб);
  3. переліку харчових продуктів, виробництво та/або обіг яких планується здійснювати;
  4. виду оператора ринку за класифікацією суб'єктів господарювання, визначеною Господарським кодексом України (суб'єкт, мікро-, малого, середнього або великого підприємництва).