21.06.2018

Особливості визнання у 2018 році господарських операцій з нерезидентами контрольованими

Податковим кодексом України визначено, що контрольованими операціями є господарські операції платника податків, що можуть впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, а саме господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, зареєстрованими у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до п.п.39.2.1.2 ст.39 ПКУ, або які є резидентами цих держав.

Під час визначення переліку держав (територій) Кабінет Міністрів України враховує такі критерії:

- держави (території), у яких ставка податку на прибуток підприємств (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижча, ніж в Україні, або які надають суб’єктам господарювання пільгові режими оподаткування, або в яких особливості розрахунку бази оподаткування фактично дозволяють суб’єктам господарювання не сплачувати податок на прибуток підприємств (корпоративний податок) або сплачувати його за ставкою, на 5 і більше відсоткових пунктів нижчою, ніж в Україні;

- держави, з якими Україною не укладені міжнародні договори з положеннями про обмін інформацією;

- держави, компетентні органи яких не забезпечують своєчасний та повний обмін податковою та фінансовою інформацією на запити центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.

Операції з контрагентом, зареєстрованим у державі (на території), включеній до зазначеного переліку, визнаються контрольованими з 01 січня звітного року, наступного за календарним роком, у якому держави (території) було включено до такого переліку.

Перелік держав (територій), які відповідають критеріям, установленим п.п.39.2.1.2 ст.39 ПКУ, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017  №1045 (далі – Перелік №1045).

Слід зазначити, що у 2018 році до Переліку №1045 внесені зміни постановами Кабінету Міністрів України:

- від 31 січня 2018 року №108 (далі – Постанова №108), згідно з якою з Переліку №1045 виключено Грузію, Республіку Естонію, Латвійську Республіку, Республіку Мальта та Угорщина (діє з 07.03.2018); 

- від 11 квітня 2018 року №295 (далі – Постанова №295), згідно з якою з Переліку №1045 виключено Республіку Болгарію (діє з 25.04.2018).

Отже, для визнання у 2018 році господарських операцій платника податків з нерезидентами контрольованими застосовується Перелік №1045 зі змінами та доповненнями, за умови дотримання вартісного критерію, встановленого п.п.39.2.1.7 ст.39 ПКУ. При цьому обсяг таких операцій розраховується за період перебування держави (території) у переліку. 

Господарські операції з нерезидентами, зареєстрованими в Грузії, Республіці Естонія, Латвійській Республіці, Республіці Мальта чи в Угорщині, здійснені з 07.03.2018, та з нерезидентами, зареєстрованими в Республіці Болгарії, здійснені з 25.04.2018, не визнаються контрольованими, оскільки зазначені країни виключені з Переліку №1045 згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 року №108 та від 11 квітня 2018 року №295 відповідно.

З відповідними роз’ясненнями можна ознайомитися на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (категорія 137.03).

  Головне управління ДФС в Одеській області