26.12.2017

Саратське об’єднане управління Пенсійного фонду України Одеської області нагадує

             Згідно з пп.8 ст.40 Бюджетного кодексу України розмір мінімальної заробітної плати визначається Законом про Державний бюджет на відповідний рік і у 2017 році складає 3200 грн. на місяць.

              Згідно змін до законодавства України з 1 січня 2017 року жодному працівнику, у тому числі який працює у бюджетній сфері, не може нараховуватись заробітна плата менше 3200 грн. за  повний місяць. Виконувати цю норму потрібно як юридичним особам, так і фізичним особам- підприємцям - роботодавцям. Роботодавець зобов’язаний щомісяця нараховувати працівнику за повний відпрацьований місяць заробітну плату не менше мінімального розміру, яка може складатися з окладу, премій, надбавок та інших постійних доплат. Правило нарахування зарплати не нижче мінімальної не працює, коли згідно трудового договору робота проводиться на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником в повному обсязі місячної норми праці.

             У разі недотримання вимог законодавства про працю роботодавці несуть фінансову та адміністративну відповідальність. Зокрема, згідно зі статтею 265 КЗпП фінансова відповідальність за кожного працівника при недотриманні мінімальних державних гарантій в оплаті праці становить 10 мінімальних заробітних плат. Також передбачено новий вид фінансової відповідальності – за недопуск державного інспектора праці до перевірки, коли вона здійснюється з метою виявлення працівників з неоформленими трудовими договорами,  у 100-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення. 

            Крім того, внесено зміни до ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР, якою передбачено з 01.01.2017 року надання органам місцевого самоврядування повноважень за здійснення на відповідних територіях контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством, та накладення штрафів за його порушення.