Зміни в законодавстві про освіту

Відбулися зміни в законодавстві про освіту – що змінилося в трудових відносинах з керівниками закладів загальної середньої освіти 

05 вересня 2017 р. Верховною Радою України прийнято Закон України «Про освіту» № 2145-VIII (далі – закон №2145), який набрав чинності 28.09.2017 р., у зв’язку із чим відбулися певні зміни в питаннях прийняття та звільнення з роботи працівників освіти, зокрема керівниківзакладів загальної середньої освіти.

П.4 «Заключних та перехідних положень Закону №2145 ч.2 ст.26 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р. № 651-XIV (далі — Закон № 651)викладено у наступній редакції:«керівник закладу загальноїсередньоїосвітипризначається на посаду та звільняється з посади рішеннямзасновника (засновників) закладу абоуповноваженого ним (ними) органу».

В попередніхредакціяхзазначений пункт виглядавнаступним чином: «Призначення на посаду та звільнення з посади керівникадержавного та комунальногозагальноосвітньогонавчального закладу здійснюєвідповідний орган управлінняосвітою».

Одже, тепер питання укладання трудового договору з керівником закладу загальної середньої освіти відноситься до компетенції засновника (засновників) закладу абоуповноваженого ним (ними) органу.

Слідврахувати, що ч.2 ст. 26 Закону № 651 в означенійредакціїзастосовується до посад, що стали вакантними в установленомутрудовимзаконодавствомпорядку (пп. 17 п. 3 Прикінцевих та перехіднихположень Закону  № 2145).

Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи (ч. 1 ст. 58 Конституції України). Це слід розуміти так,  що дія нормативно-правового акта в часіпочинається з моменту набранняцим актом чинності і припиняється з втратою ним чинності, тобто до події, факту застосовується той закон абоінший нормативно-правовий акт, під час діїякого вони настали абомалимісце.

Отже, до трудових правовідносин, яківиникли до набраннячинності Законом № 2145 (28.09.2017 р.), застосовують ч. 2 ст. 26 Закону № 651 у редакції на дату їхнастання.

Тому засновник (засновникі) закладу загальноїсередньоїосвіти абоповноваженого ним (ними) органмає право призначити керівника закладу на посаду (звільняти з посади), що є вакантною з 28.09.2017 р.

Керівника державного (комунального) закладузагальноїсередньоїосвіти, який станом на 28.09.2017 р. працював в закладізагальноїсередньоїосвіти, звільняє орган управлінняосвітою.

Ст.інспектор ГУ Держпраці в Одеській області                   І.Б.Сорокін