Як скасувати контракт з керівником загальноосвітнього навчального закладу, укладений без законних підстав

У відповідності до ст. 54 Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 р.№ 1060-ХII  (далі – Закон №1060), який втратив чинність у зв’язку із прийняттям Верховною Радою України нового Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р.№  2145-VIII (далі - Закон № 2145), педагогічні та науково-педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом укладення трудового договору, в тому числі за контрактом. Обов’язковим контракт був тільки для керівників закладів, що є загальнодержавною власністю.

Законом України «Про загальну середню освіту» як в редакції, що діяла до 28.09.2017 р., так і в чинній після 28.09.2017 р. редакції не передбачено  застосування для керівниківзагальноосвітнихнавчальних закладів контрактної форми трудового договору.

Що робити у випадку, коли трудовий договір з керівником загальноосвітньогонавчального закладу все ж було укладено у формі контракту? 

Контракт є особливою формою трудового договору. Одна з відмінностей контракту від трудового договору, полягаєу тому, що сферу застосування контракту визначаютьвиключнозакониУкраїни(ч. 3 ст. 21 Кодексу законів про працюУкраїни; далі-КЗпП).

Відповідно до ст. 9 КЗпП умовидоговорів про працю, якіпогіршують становище працівниківпорівняно з законодавствомУкраїни про працю, є недійсними. Так, положенняконтрактів, незаконно укладених з працівниками, не діють, наприклад, у частиніщодовстановленнястроківдії контракту, додатковихпідстав для розірвання (припинення) контракту на підставі п. 8 ст. 36 КЗпПтощо.

Щоб виправити порушення доцільновидативідповідний наказ, зміст якого залежатимевідположень, щомістятьконтракти.

У разі, якщоконтракти не містятьдодатковихпільг та компенсаційпорівняноіззаконодавством, необхідновидати наказ про скасуванняконтрактів, укладених без законнихпідстав.

Скасування безпідставно укладених контрактів не є зміною істотних умов праці, яка допускається лише у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці.

Якщороботодавецьзацікавлений у збереженнідодаткововстановленихпрацівникампільг, можна скасовуватилишеокреміпунктиконтрактів, щосуперечать трудовому законодавству, а саміконтрактивизнатитрудовими договорами, щоукладено у письмовійформі на невизначений строк. Для цьогонеобхідновидати наказ про скасуванняокремих норм контрактів, укладених без законнихпідстав.

Старший інспектор ГУ Держпраці в Одеській області І.Б.Сорокін