27.02.2014

ЗВІТ про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів № 1 від 28.07.2010 р.

 

 

ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів

1 від 28.07.2010 р.

1. Загальна інформація:

1.1. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).

 Комунальний заклад «Саратська центральна районна лікарня» Одеської області,

 код ЄДРПОУ 01998880

1.2. Джерело фінансування закупівлі.- районний бюджет

1.3. Розмір бюджетного призначення за кошторисом - 550000,00

, позабюджетні призначення – 4000,00 грн; очікувана вартість закупівлі – 553785,00 грн. ( п’ятсот п’ятдесят три тисячі сімсот вісімдесят п’ять гривень 00 копійок)

2. Замовник:

2.1. Найменування- Комунальний заклад «Саратська центральна районна лікарня» Одеської області

2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ- 01998880

2.3. Місцезнаходження – Україна, Одеськам область, Саратський район, смт.Сарата, вул.Котовського, 2, 68200

2.4. Відповідальний за проведення торгів (прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e - mail) – Сиротенко Василь Петрович, 8 (04848) 2-11-87, тел./факс- 2-11-87; e-mail: sarata _crl@ukr.net

3. Опис предмета закупівлі:

3.1. Предмет закупівлі- вугілля кам’яне

3.2. Вид та кількість поставки товарів, вид виконання (проведення) робіт та надання послуг: вугілля кам’яне 2 найменувань – вугілля марки Ам- 245 т, вугілля марки АКо – 300 т.

4. Інформування про процедуру закупівлі:

4.1. Дата і номер інформаційного бюлетеня "Вісник державних закупівель", у якому було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі. – 21.06.2010 р. №25(413)

4.2. Номер оголошення про проведення процедури закупівлі. – 20947

4.3. Дата і номер інформаційного бюлетеня "Вісник державних закупівель", у якому буде опубліковано оголошення про результати проведення процедури закупівлі – № 32(420) від 9.08.2010 р.

4.4. Номер оголошення про результати проведення процедури закупівлі – № 10208 Н 55646

4.5. Дата відправлення учасникам повідомлення про результати проведення процедури закупівлі.

  12.07.2010 р.

5. Інформація щодо тендерних пропозицій:

5.1. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (дата і час) - 05 липня 2010 року до 10.00

5.2. Дата розкриття тендерних пропозицій (дата і час) - 05 липня 2010 року об 11-00 годин

 

5.3. Кількість отриманих тендерних пропозицій – 2 (дві):

 

5.4. Кількість тендерних пропозицій, поданих на другому етапі - немає

5.5. Перелік відхилених тендерних пропозицій, обґрунтування підстав відхилення – немає

 - підстава для відхилення

5.6. Найменування, адреси, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ініціали (для фізичної особи) учасників, що подали тендерні пропозиції.

 1) ТОВ «ЛЮКО», 65007 Україна, м.Одеса, пров.Високий, буд. 3

 код ЄДРПОУ 30728122

 2) ПРАТ «ВО «ОБЛПАЛИВО», 65003 Україна, м.Одеса, вул..Чорноморського козацтва,70/1

  код ЄДРПОУ 30514975

5.7. Ціна і стислий опис інших умов кожної тендерної пропозиції та договору відповідно до абзацу четвертого пункту 31 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 N 921 (із змінами) (далі - Положення).

2)     ТОВ «ЛЮКО» :

  Ціна - 284000,00 грн вугілля марки АМ(13-25) 245 т.

- 366000,00 грн вугілля марки АКо(25-100) 300 т.

  Строк поставки – протягом 1(однієї) доби з моменту надходження від Замовника відповідної заявки.

  Умови та порядок розрахунків – відстрочка платежу на 100 банківських днів.

3)     ПРАТ «ВО «ОБЛПАЛИВО» :

 Ціна - 243285,00 грн- вугілля марки АМ(13-25) 245 т.,

 

-           310500,00 грн- вугілля марки АКо(25-100) 300 т.

 Строк поставки – протягом 1(одного) календарного дня з моменту надходження від Замовника відповідної заявки

 Умови та порядок розрахунків – відстрочка платежу на 365 календарних дня.

6. Інформація щодо оцінки тендерних пропозицій:

6.1. Ціни тендерних пропозицій, які оцінювалися (тендерні пропозиції, що не були відхилені відповідно до пункту 61 Положення):

найнижча ціна тендерної пропозиції (з ПДВ) 553785,00 грн;

найвища ціна тендерної пропозиції (з ПДВ) 650200,00 грн;

номер 1(один) та ціна обраної тендерної пропозиції (з ПДВ) 553785,00 грн;
  (цифрами)

п’ят со т п ятдесят три тисячи сімсот вісімдесят п’ять гривень .
  (словами)

6.2. Дата акцепту тендерної пропозиції – 12.07.2010 р.

7. Інформація про переможця торгів:

7.1. Найменування (для юридичної особи) та прізвище, ініціали (для фізичної особи)

  Приватне акціонерне товариство «Виробниче обєднання «ОБЛПАЛИВО»

7.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) - 30514975

7.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон,

 телефакс- ПРАТ «ВО «ОБЛПАЛИВО», 65003, Україна, м.Одеса, вул.Чорноморського козацтва,70/1, тел.-(062) 786-82-92

8. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна - 28.07.2010 р. – 553785,00 грн (п’ятсот п’ятдесят три тисячи сімсот вісімдесят п’ять гривень).

9. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися (заповнюється тільки в разі відміни торгів або визнання торгів такими, що не відбулися): ---

9.1. Дата прийняття рішення ---

9.2. Підстави - немає.

10. Кількість поданих скарг, позовів та відомості про результати їх розгляду – тендерному комітету Комунального закладу «Саратська центральна районна лікарня» були надані 3 (три) скарги від товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЮКО» - № 42/07 від 13.07.2010 р., № 62/07 від 20.07.2010 р., № 73/07 від 26.07.2010 р.

 

Скарги були розглянуті тендерним комітетом Комунального закладу «Саратська центральна районна лікарня» (протокол № 4 від 16.07.2010 р., №5 від 21.07.2010 р., № 6 від 26.07.2010 р.). У визначенні переможця рішення тендерного комітету Комунального закладу «Саратська центральна районна лікарня» залишається незмінним, тому що ціна пропозиції товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЮКО» перевищує бюджетні призначення на 96200 грн.

11. Інша інформація.

 Рішення тендерного комітету Комунального закладу «Саратська центральна районна лікарня» (протокол рішення тендерного комітету № 2/1 від 11.06.2010 р.) щодо скорочення терміну опублікування оголошення про торги пов’язане з загальною потребою заготівлі вугілля на опалювальний сезон 2010-2011 рр.

12. Склад тендерного комітету :

 Секретар ТК

 Лотоцька В.Ю.

  Члени ТК:

  Перекопайко Т.В.

 Левін С.О.  

  заступник голови тендерного комітету

 Сапунов І.І.   

 13. Голова тендерного комітету

  ______ _____ Сиротенко В.П. (підпис, М. П.)