План-графік проведення заходів з відстеження результативності діючих регуляторних актів Саратської райдержадміністрації у 2011 році

 

 

Затверджено

                                     голова Саратської районної

                                  державної адміністраціїї

                                  ____________А.С.Коритний

                                  «07»вересня 2011рік                                   

 

 

План-графік

проведення заходів з відстеження результативності діючих регуляторних актів Саратської райдержадміністрації у 2011 році

 

 

Дата та номер регуляторно-

го акта

Назва регуляторного

акта

Вид

відстеження

(базове,

повторне,

періодичне)

Структурний

підрозділ,

відповідальн.

за проведення

відстеження

Строк

виконання

заходів

Вид

даних

(статист.

соціолог).

1

Розпоряд-

ження

голови райдержадм

від 31.10.2006р.

№489/А-2006

 

«Про встановлення розміру плати за користування даними

Реєстру документів дозвільного характеру», зареєстровано

в Саратсько-

му районному

 управлінні юстиції

10.11.2006р.

за №2/58

 

Проведення

періодично-

 го

відстеження

Державний

адміністратор

райдержадмін,

юридичний

сектор апарату

райдержадм.

вересень

Статис-

тичні

2

Розпоряд-

ження

голови райдержадм. від 31.10.2006р.

№490/А-2006

 

«Про затвердження Положення

про адміністратора, та порядок

його взаємодії

 з місцевими дозвільними органами,

суб’єктами господарюваня та територіаль-

ним органом спеціально уповноваженоо органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності», зареєстровано в Саратському районному управлінні юстиції 10.11.2006р.

за № 3/59

 

 

В звязку із прийняттм Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» зазначений регуляторний акт підлягає скасуванню.