Основні функції

РОЗПОДІЛ

основних обов'язків між головою, першим заступником,

заступником голови, керівником апарату Саратської

районної державної адміністрації

Голова районної державної адміністрації

Очолює районну державну адміністрацію, виконує повноваження, передбачені статтями 5, 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації". Здійснює керівництво її діяльністю, несе відповідальність за виконання покладених на районну державну адміністрацію завдань і функцій.

Представляє районну державну адміністрацію у відносинах з центральними органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, політичними партіями, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами та іншими особами.

Формує склад районної державної адміністрації, визначає її структуру та затверджує штатний розпис, виступає розпорядником коштів.

На виконання власних і делегованих повноважень одноособово видає розпорядження.

Призначає на посади та звільняє з посад першого заступника, заступника голови, керівника апарату, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та їх заступників.

Спрямовує та координує діяльність першого заступника, заступника голови, керівника апарату, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації на виконання функцій і обов'язків, віднесених до повноважень районної державної адміністрації.

Контролює виконання програм соціально-економічного розвитку району, районних цільових програм.

У межах своїх повноважень забезпечує взаємодію з військовими, правоохоронними, контролюючими органами.

Для сприяння здійсненню повноважень утворює колегію, консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, комісії.

Забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності та безпосередньо відповідає за дотримання режиму секретності, здійснює постійний контроль за охороною державної таємниці районної державної адміністрації.

Є безпосереднім організатором територіальної оборони з питань планування та виконання завдань територіальної оборони в районі та відповідає за стан територіальної оборони району.

Спрямовує та координує діяльність органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності щодо реалізації державної політики у сфері цивільного захисту на території району.

Особисто веде прийом громадян, розглядає і дає доручення щодо їхніх звернень.

У разі відсутності голови районної державної адміністрації його функції і повноваження виконує перший заступник голови, а у разі відсутності останнього – заступник голови районної державної адміністрації.

Координує діяльність і взаємодіє з:

- Саратським РВ ГУМВС України в Одеській області;

- прокуратурою району;

- Саратсько-Татарбунарським об'єднаним райвійськкоматом;

- районним відділом Головного управління МНС України в Одеській області;

- місцевим районним судом;

- прикордонною заставою;

- державним реєстратором.

Очолює :

- колегію районної державної адміністрації;

- політичну консультативну раду при голові райдержадміністрації;

- постійно діючу комісію з питань звернень громадян;

- районну міжвідомчу комісію по виконанню комплексної програми профілактики злочинності;

- районну комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати;

- фінансово-економічну раду при голові райдержадміністрації;

- координаційну раду з питань мобілізації надходжень до місцевих бюджетів району;

- комісію з питань захисту прав дітей.

Перший заступник голови райдержадміністрації.

Забезпечує виконання повноважень щодо вирішення питань, віднесених до економічного блоку повноважень райдержадміністрації та перспективних і поточних завдань розвитку галузей агропромислового комплексу, використання та охорони земель, лісів, підвищення родючості ґрунтів, реформування земельних і майнових відносин.

Вживає заходів щодо розробки та виконання державних і регіональних програм соціально-економічного розвитку, з підвищення ефективності виробництва в сільському господарстві, переробній промисловості, підготовки та виконання районного бюджету, звітів про його виконання.

Вирішує питання, пов'язані з банківською та податковою діяльністю, казначейським обслуговуванням, підприємництвом, приватизаційними процесами, управлінням майном, ринковими перетвореннями у народногосподарському комплексі району, удосконаленням цінової політики.

У межах наданих повноважень і функцій створює умови для ефективного функціонування ринку зерна, задоволення потреб населення у продуктах першої необхідності, стабілізації ринку основних продовольчих товарів, впроваджує виважену цінову політику на основні продукти харчування, закупівлю зерна до державного резерву і потреб району.

Вживає заходів щодо кадрового забезпечення в агропромисловому комплексі району.

Взаємодіє з установами і організаціями у сфері екології, захисту навколишнього середовища та природних ресурсів району.

Вживає заходів щодо розробки та виконання районних та обласних програм з підвищення ефективності виробництва, залучення інвестицій та інноваційних технологій.

Координує діяльність підприємств, установ і організацій, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селища, управління якою за рішенням районної ради здійснює районна державна адміністрація.

Відповідно до затвердженого графіка проводить прийом громадян, розглядає їх скарги і звернення.

Координує діяльність першого заступника голови, заступника голови, керівника апарату та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

Перший заступник голови райдержадміністрації у період відсутності голови райдержадміністрації виконує його функції і повноваження.

Відповідає за організацію роботу структурних підрозділів райдержадміністрації:

- фінансового управління;

- управління агропромислового розвитку;

- інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції;

- відділу економіки та розвитку інфраструктури;

- державного адміністратора.

Взаємодіє з територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади :

- Саратською міжрайонною державною податковою інспекцією;

- контрольно-ревізійним відділом у Саратському районі;

- управлінням Державного казначейства у Саратському районі Головного управління Державного казначейства України в Одеській області;

- відділом Держкомзему у Саратському районі;

- управлінням ветеринарної медицини в Саратському районі;

- державною інспекцією Північно-Західного сектору екологічного контролю;

- відділом статистики у Саратському районі;

Координує діяльність:

- банків, фінансово-кредитних установ;

- організацій і підприємств, які обслуговують агропромисловий комплекс району;

- філії райавтодору;

- страхової компанії „Оранта";

- районної спілки споживчих товариств;

- підприємств і організацій торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування;

- районного відділення Української спілки промисловців і підприємців.

Очолює:

- районну призовну комісію;

- районну професійну комісію з питань створення фермерських господарств;

- комісію по проведенню інвентаризації земель запасу;

- комісію по вирішенню майнових питань у процесі реформування аграрного сектору;

- Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при райдержадміністрації;

- комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій райдержадміністрації;

- координаційну раду з питань розвитку та підтримки підприємництва;

Заступник голови районної державної адміністрації

( питання життєзабезпечення та соціальні питання)

Забезпечує виконання повноважень щодо вирішення перспективних та поточних завдань розвитку галузей промисловості, транспорту, зв'язку та торгівлі, з організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями транспорту, зв'язку, житлово-комунального господарства, торгівлі, енерго -, газопостачання, архітектури та містобудування.

Вживає заходів щодо розробки і виконання районних та обласних програм з підвищення ефективності виробництва на підприємствах промисловості, транспорту та зв'язку, залучення інвестицій і інноваційних технологій у цих галузях та в житлово-комунальному господарстві.

Забезпечує координацію робіт щодо функціонування і розвитку підприємств промисловості, транспорту та зв'язку, житлово-комунального господарства та будівництва.

Забезпечує розробку проектів та виконання Програм соціально- економічного розвитку району у частині будівництва, реконструкції та капітального ремонту, цільове та ефективне використання бюджетних коштів і реалізацію державної економічної політики в будівельний галузі.

Вирішує питання з облаштуванням державного кордону у межах району, оборонної, мобілізаційної роботи та роботи з правоохоронними органами.

Забезпечує вирішення питань з будівництва та ремонту автомобільних доріг у межах району.

Забезпечує виконання повноважень у галузях освіти, культури, охорони здоров'я, молоді, фізичної культури і спорту, дітей, соціального забезпечення та соціального захисту населення, його зайнятості, праці та заробітної плати.

Здійснює заходи щодо соціального забезпечення та соціального захисту незахищених верств громадян, сприяє розвитку їх соціального забезпечення, своєчасному призначенню і виплаті державних пенсій, наданню адресної соціальної допомоги і підтримки.

Координує розробку і забезпечує виконання комплексних програм поліпшення обслуговування соціально незахищених громадян, надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги.

Виконує повноваження щодо реалізації державних гарантій у сфері праці, отримання заробітної плати, перспективних та поточних районних та обласних програм зайнятості населення, впровадження заходів з охорони праці, атестації робочих місць, укладання колективних договорів.

Координує розробку і виконання районних та обласних програм з питань освіти, культури, охорони здоров'я.

Вживає заходів щодо збереження мережі закладів освіти, культури, об'єктів культурної спадщини, охорони здоров'я, розроблює прогнози їх розвитку, враховує їх при розробці програм соціально-економічного розвитку, формуванні бюджетів.

Забезпечує виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя.

Визначає потребу та контролює використання виділених коштів на утримання закладів освіти, фізичної культури та спорту, що представляють спільні інтереси територіальних громад району.

Забезпечує виконання повноважень щодо реалізації державної політики стосовно дітей, молоді, жінок і сім'ї, в галузях освіти, фізичної культури і спорту.

Координує розробку і виконання програм та заходів, спрямованих на забезпечення соціального і правового захисту дітей, молоді, жінок і сім'ї, запобігання насильства, торгівлі людьми, організації оздоровлення, відпочинку і дозвілля.

Сприяє соціальному захисту неповнолітніх і запобіганню дитячої бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми.

Вирішує питання щодо комплексного розвитку фізичної культури і спорту, створення і зміцнення матеріально-технічної бази спортивних закладів, підготовки кадрів, спортсменів, пропаганди фізичної культури і спорту.

Організує роботу з попередження і ліквідації наслідків екологічних аварійних ситуацій, вживає заходів щодо відшкодування збитків заподіяних порушенням чинного законодавства з охорони довкілля підприємствами, установами, організаціями, громадянами.

Координує роботу з питань попередження та ліквідації наслідків надзвичайних та санітарно-епідеміологічних ситуацій.

Вирішує питання, пов'язані з роботою архівного відділу райдержадміністрації.

Відповідно до затвердженого графіка проводить прийом громадян, розглядає їх скарги і звернення.

Відповідає за роботу підрозділів райдержадміністрації:

- управління праці та соціального захисту населення;

- відділу освіти та у справах сім'ї, молоді і спорту;

- відділу культури та туризму райдержадміністрації;

- відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства;

- архівного відділу;

- служби у справах дітей.

Взаємодіє з територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади:

- бюро з технічної інвентаризації та реєстрації об'єктів нерухомості;

- санітарно-епідеміологічною службою району.

Координує діяльність:

- райсількомунгоспу;

- підприємств переробної промисловості;

- будівельних організацій та підприємств;

- підприємств та організацій транспорту і зв'язку;

- державної автомобільної інспекції;

- підприємств житлово-комунального господарства;

- району електричних мереж;

- закладів освіти;

- установ культури;

- районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

- районного центру зайнятості;

- виконавчої дирекції районного відділення Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності;

- Саратської дільниці відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Арцизькому районі;

- управління Пенсійного фонду України в Саратському районі.

Очолює:

- районну координаційну раду з питань соціального захисту малозабезпечених верств населення;

- районну комісію з питань охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху;

- координаційну раду з питань профілактики та боротьби з наркоманією при райдержадміністрації;

- координаційну раду з питань запобігання захворювання на СНІД при райдержадміністрації;

- районну комісію у справах альтернативної служби;

- комісію по затвердженню статусу постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- організаційний комітет з проведення районного конкурсу на звання "Кращий роботодавець року";

- конкурсну комісію з проведення щорічного районного конкурсу "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку".

Керівник апарату районної державної адміністрації

Забезпечує правове, організаційно-кадрове, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності апарату районної державної адміністрації.

Очолює апарат районної державної адміністрації, організовує його роботу, забезпечує планування роботи, підготовку матеріалів на розгляд голови райдержадміністрації, на засідання колегії, апаратні наради.

Організовує доведення розпоряджень голови райдержадміністрації до виконавців, відповідає за стан організаційної, кадрової роботи, діловодства, контролю, фінансового та господарського забезпечення, виконує інші обов'язки, покладені на нього головою райдержадміністрації.

Забезпечує в межах своїх повноважень взаємодію апарату райдержадміністрації з обласною державною адміністрацією, апаратом районної ради, виконавчими комітетами органів місцевого самоврядування.

Забезпечує виконання повноважень щодо реалізації державної політики стосовно релігійних, міжнаціональних відносин.

Сприяє здійсненню заходів для забезпечення гарантованого громадянам права на свободу світогляду, створення віруючим умов і можливостей для сповідання їхніх релігій, задоволення національно-культурних, мовних та освітніх потреб громадян.

Контролює додержання вимог законів України "Про державну службу", "Про боротьбу з корупцією", «Про державну таємницю», „Про звернення громадян" та Регламенту районної державної адміністрації.

Сприяє роботі редакції районної газети „Советская новь".

Координує вирішення питань щодо проведення виборів і референдумів у межах, визначених законом.

Відповідно до затвердженого графіка проводить прийом громадян, розглядає їх скарги і звернення.

На період відсутності керівника апарату районної державної адміністрації його обов'язки виконує заступник керівника апарату – начальник відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації.

Відповідає за роботу:

- апарату райдержадміністрації.

Взаємодіє з :

- управлінням державної служби Головного управління державної служби України в Одеській області;

- районним управлінням юстиції;

- редакцією районної газети „Советская новь".

Очолює:

- конкурсну комісію райдержадміністрації по відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців;

- комісію по обчисленню стажу державної служби;

- атестаційну комісію з проведення атестації працівників райдержадміністрації;

- координаційну раду з питань кадрової роботи та державної служби.