15.09.2020

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля.

1.Інформація про замовника

Виконком Михайлівська сільська рада, код ЄДРПОУ  04380657

Юридична адреса:68252Одеська обл., Саратський р-н, с. Михайлівка, вул. Миру, буд. 92, Михайлівська сільська рада

2.Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування. Планована діяльність, її характеристика.
Генеральний план та план зонування с. Михайлівка Саратського району Одеської області розроблений ПП «Вертикаль-E» відповідно до Договору № 07.18 від 18.04.2018р. та на основі:

-    рішення Фараонівської сільської ради "Про розробку нового генерального плану та плану зонування с. Михайлівка, Саратського району, Одеської області" від 14 березня 2017р. № 217-VII.

-    Завдання на проектування, погодженим управлінням містобудування та архітектури Саратської райдержадміністрації

-    Постанова КМ України від 25.05.2011року №555 “ Про затвердження порядку проведення громадських слухань з метою врахування громадських інтересів під час розробки проектів містобудівної документації на місцевому рівні”.

Метою генерального плану та плану зонування населеного пункту, є:

-       визначення спрямованості територіального і соціально-економічного розвитку;

-       обґрунтування раціонального використання територіальних і природних ресурсів;

-       обґрунтування площі територій функціональних зон і встановлення меж;

-       розробка планувальної структури (функціональна організація) поселення;

-       визначення економічних, інженерно-технічних і природоохоронних заходів щодо забезпечення пропонованого містобудівного розвитку

Розрахунковий термін реалізації проектних рішень - 2045 рік.

Проектні показники досягаються до розрахункового терміну. Проміжні етапи (перша черга будівництва) не регламентуються в часі оскільки визначаються інвестиціями.

Поштовхом для розвитку проектованої території повинне стати залучення інвестицій в розвиток села як адміністративно-територіальної одиниці з домінуючою функцією - сільськогосподарське виробництво.

Пріоритетні задачі перспективного розвитку села - ефективне використання соціально-економічного потенціалу та переваг економікогеографічного стану.

Пріоритетнім напрямком розвитку села є соціальна орієнтованість, подальший розвиток сфери обслуговування з будівництвом відсутніх установ, будівництвом додаткових підприємств обслуговування, розвиток виробничої сфери.

Існуючий стан.Михайлівка - село, Саратського району, Одеської області, центр Михайлівської сільської Ради. Це населений пункт з сформованою лінійною планувальною структурою, який історично сформувався на лівому березі річки Сарата. Площа села в існуючих межах складає 284.0026 га. 

Розташоване на півдні Саратського району, на відстані 9 км від районного центру – с.м.т. Сарата та близько 250 км від обласного центру - міста Одеси. Основні вулиці села асфальтовані.

Кількість будинків, на теперішній час, складає 670шт.

В селі функціонують: ФАП (фельдшерсько-акушерський пункт), ясла-садок (ДНЗ) на 120 місць; ЗОШ І-ІІІ ступенів на 120 учнів; ЗОШ-інтернат-36 на 79 учнів; будинок культури на 300 місць, стадіон. В селі працюють філія пошти, аптека, ветаптека, дитяча та сільська бібліотеки, приватна пекарня, приватні перукарні. Також понад 9 магазинів обслуговують жителів села товарами промислового виробництва та різними продуктами.

При сільській раді створено та працює комунальне підприємство «Михайлівський сількомунгосп».

Землі громади придатні для виробництва зернових, олійних, фруктово- ягідних культур і виноградників. А також є всі передумови для відновлення твариництва (корови, свині, домашні птахи та інше).

Чисельність населення села за даними Михайлівської сільської Ради станом на 1.01.2017 року склала 2222 чоловік. Дітей дошкільного віку – 115чол., дітей шкільного віку – 260чол., громадян пенсійного віку – 532чол., з них 30 працюють.

Водопостачання для споруд громадського, виробничого призначення та садибної забудови – в загалом, централізоване. В ході обстеження будо виявлено 3 артезіанські свердловини, що знаходятся на балансі Михайлівської сільської ради, загальною потужністю 432.0м3/доба.

Каналізація садиб - відсутня. Каналізація громадських закладів – в вигрібні ями, з подальшим вивозом на очисні споруди.

Газопостачання - відсутнє.

Основним джерелом електрозабезпечення є підстанція ПС 35кВ «Сарата- 1». Існуюче навантаження складає близько 197 кВт/місяць.

Теплопостачання здійснюється через автономні джерела теплопостачання.

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі, щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, визначаються у встановленому законодавством порядку, згідно ДДП та зауважень та пропозицій до Заяви про визначення обсягу СЕО визначених Департаментом екології та природних ресурсів Одеської ОДА та Департаментом Охорони здоров’я Одеської ОДА

4. Ймовірні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Ймовірні наслідки впливу на атмосферне повітря.Основними забруднювачем повітряного басейну є промислові та сільськогосподарські підприємства села, пічне опалення житлових будинків, автотранспорт.

Щодо охорони атмосферного повітря рекомендовано виконати комплекс заходів:

-                        застосування нових технологій та обладнання, у тому числі очисного устаткування, що дозволить зменшити шкідливий вплив на оточуюче середовище;

-                        перенесення окремих джерел шкідливого впливу, які межують з житловою забудовою, в глибину виробничих майданчиків;

-                        інтенсивне озеленення та упорядкування санітарно-захисних зон (між джерелами та житловою забудовою).

  Для основних підприємств необхідно сформувати санітарно-захисні зони шляхом розробки проектів облаштування СЗЗ, в т.ч., при можливості, за рахунок повного або часткового використання внутрішнього простору виробничих територій.

Окрім того, з метою забезпечення нормативної якості повітря рекомендується:

-                         проведення реконструкції комунальних систем та об’єктів тепло- і водопостачання шляхом впровадження новітніх енергоефективних технологій з енергозбереження;

-                         винос транзитного і вантажного транспорту на об’їзну дорогу та переведення транспортних засобів на екологічно чисте паливо;

-                         вести контроль за станом дорожнього покриття та транспорт­них засобів, провести озеленення придорожніх смуг;

-                         провести впорядкування промислово-складських зон, здій­снити природоохоронні заходи передбачені проектами нормативів гранично-допустимих викидів, або екологічними паспортами;

-                         рекомендувати підприємствам та населенню здійснити технічне переобладнання інженерного обладнання з врахуванням альтернативних видів палива.

Екологічний стан населеного пункту, у частині атмосферного повітря, вважається задовільним.

Ймовірні наслідки впливуна водне середовище.За наявною інформацією Департаменту екології та природних ресурсів, на території села значаться3 артезіанських свердловини, водовідведення здійснюється у вигреби, очисні споруди не значаться.

Заходи з оздоровлення водного басейну:

- здійснювати спеціальне водокористування лише за наявності дозволів на спеціальне водокористування;

 - дотримання підприємствами-водокористувачами встановлених у дозволах на спеціальне водокористування лімітів забору та використання води, лімітів скидання та нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у поверхневі водні об’єкти;

 - винесення в натуру першого поясу суворого режиму зони санітарної охорони підземних джерел, встановлення меж прибережних захисних смуг та водоохоронних зон поверхневих водних об’єктів;

- утримання в належному стані винесених в натуру зон санітарної охорони підземних джерел, встановлених прибережних захисних смуг та водоохоронних поверхневих водних об’єктів, очисних та інших водогосподарських споруд і технічних пристроїв;

- проведення ремонтних робіт усіх підземних джерел, які знаходяться в неробочому стані, а за неможливістю ремонту, здійснити їх ліквідаційний тампонаж;

- будівництво каналізаційних очисних споруд та їх систем.

Ймовірні наслідки впливу на ґрунт. На даний час знешкодження твердих побутових відходів відбувається на сміттєзвалищі, на яке сільською радою, як власником, складений паспорт МВВ (місць видалення відходів). Полігон, розташований на схід від села, на відстані близько 1 км від меж села, займає площу близько 1 га. СЗЗ - 500 м витримана. Подальше знешкодження ТПВ передбачається на існуючому полігоні. На території полігону є придатні ділянки для розміщення сортувальної станції..

Інформація щодо наявності складів непридатних або заборонених до використання пестицидів та агрохімікатів відсутня. Заходи з оздоровлення ґрунтів: - розробка та затвердження схеми санітарного очищення населеного пункту (ст. 21,35-1 Закону України «Про відходи»);

 - організація роздільного збирання корисних компонентів твердих побутових відходів (ст. 21, 35-1 Закону Уукраїни «Про відходи»);

 - затвердження місцевих програм поводження з відходами та контроль за їх виконанням (ст. 21 Закону України «Про відходи»);

 - вжиття заходів для стимулювання суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері поводження з відходами (ст. 21 ЗУ «Про відходи»);

 - вирішення питання щодо розміщення на своїй території об’єктів поводження з відходами (ст. 21 Закону України «Про відходи»).

Інженерна підготовка території виконується з метою пристосування і поліпшення природних умов як існуючих, так і знову освоюваних територій, охорони природи і раціонального використання природних ресурсів.

Основними видами будівельних робіт, за допомогою яких здійснюється інженерна підготовка території, є:

- земляні роботи, пов'язані з переміщенням ґрунтових мас, пристроєм гребель по бортах тальвегов, поглибленням існуючих водоймищ шляхом застосування землерийно-транспортних машин, екскавації і намиванням території - гідромеханізації;

- будівництво систем водовідведення поверхневих вод;

- будівництво споруд в цілях стабілізації поверхні території (вертикальне планування, підпірні стіни та ін.), зміцнення травосіянням, посадкою рослин.

Для створення поверхні під будівництво громадських будівель, садибної житлової та виробничої забудови і прокладення комунікацій потрібна незначна інженерна підготовка, що пов’язана, в основному, з горизонтальним плануванням території.

Інженерна підготовка включає також регулювання стоку дощових вод, які подаються на очисні споруди зливової каналізації, - "біоплато" для доочистки після попереднього очищення на КНС. Очищена вода після доочистки є екологічно чистою, може скидатися у водоймище накопичувач, а також використовуватися для господарських потреб.

Конструктивні рішення щодо берегоукріплення приймають залежно від мети передбаченого використання ділянки й з урахуванням інженерної ділянки та інженерно-геологічних і гідрологічних умов берегової смуги.

Щоб виключити попадання у водойми забруднень з дощовими водами, які стікають з вищерозташованої території, по берегах водойм бажано влаштувати водовідвідні лотки, тощо.

При проведенні рекультивації на всіх видах порушених територій необхідно проводити ретельне обстеження.

Порушені території після комплексу відбудовних робіт використовуються для створення зон зелених насаджень загального та обмеженого користування, спеціального призначення; промислових зон і зон зовнішнього транспорту; житлових районів і мікрорайонів; комунально-складських зон.

Непридатні або заборонені до використання пестициди та агрохімікати не виявлені.

Акустичний вплив. Основними джерелами шуму в селі є транзитна міжнародна автодорогадержавного значення (М-15, Одеса-Рені), щопроходить по вул. Троїцькій. М-15 відноситься до II категорії, СЗЗ становить 100 м в обидві боки від бровкиземляного полотна до житлової забудови. Даний розмір СЗЗ забезпечує втому числі комфортний акустичний режим.

Дорога виводиться за межі житлової забудови.

Забезпечення нормативного санітарно-гігієнічного стану прилеглих до магістральних вулиць територій забезпечується переважно за рахунок створення придорожніх захисних зелених насаджень та дотримання правил землекористування в межах захисних смуг доріг та дотримання санітарних розривів.

Відходи.Знешкодження твердих побутових відходів відбувається на сміттєзвалищі). Полігон, розташований на схід від села, на відстані близько 1 км від меж села, займає площу близько 1 га. СЗЗ - 500 м витримана. Подальше знешкодження ТПВ передбачається на існуючому полігоні. На території полігону є придатні ділянки для розміщення сортувальної станції.

Радіаційне забрудненняДані щодо перевищення рівня природного радіаційного фону і вмісту штучних та природних радіонуклідів відсутні.

Ймовірні наслідки на соціальне середовище. Заходи передбачені в звіті СЕО повинні передбачати зниження негативного впливу на населення району, з урахуванням зауважень та пропозицій до Заяви про визначення обсягу СЕО визначених Департаментом Охорони здоров’я Одеської ОДА.

Ймовірні наслідки на території з природоохоронним статусом. У межах розробки генерального плану села, відсутні території та об'єкти природно-заповідного фонду, елементи екологічної мережі, а також території, зарезервовані для подальшого заповідання.

Поблизу від існуючих меж села природоохоронні території представлені прибережною захисною смугою р. Сарата (не менше 50 м).

Дані території відносяться до земель водного фонду і можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності.

Господарське використання регламентується дією Земельного, Водного Кодексів та постановою КМУ №502 від 13. 05. 96 р.

Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі, для здоров’я населення не очікується.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено – згідно з проектом ДДП.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки  - додаткові дослідження не  потрібні.

Критеріями,  що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки  є дотримання діючих екологічних і санітарно-гігієнічних нормативів.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування – згідно з проектом ДДП.

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку – згідно пропозицій Департаменту  екології та природних ресурсів Одеської ОДА та Департаменту охорони здоров’я  в Одеській області.

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання:

Михайлівська сільська рада, код ЄДРПОУ   04380657

      Юридична адреса: 68252Одеська обл., Саратський р-н, с. Михайлівка, вул. Миру, буд. 92, Михайлівська сільська рада. Веб-сайт:saratarada@ukr.net

Контактні телефони: (04848) 46 142

Електронна адреса -mihajlovkasr@ukr.net

Голова Михайлівської сільської ради______________________Г.В. Супряга.