11.07.2019

Захистимо ґрунти від опустелювання і деградації

Щороку, 17 червня, з ініціативи Організації Об'єднаних Націй відзначається Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою. Цього року він проходить під гаслом «Вирощуємо майбутнє разом!».

В рамках Конвенції, опустелювання розглядається не як процес утворення пустель, а як будь-яка деградація земель під впливом природних чи антропогенних чинників. Саме тому, сторонами Конвенції на сьогодні є 193 країни світу.

Виходячи з ситуації в Україні та беручи до уваги міжнародні процеси, урядом країни впродовж останніх років було прийнято ряд важливих нормативно-правових актів. Серед них Концепція боротьби з деградацією земель та опустелюванням (розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 № 1024), Національний план дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням (розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 271), створено Координаційну раду з питань боротьби з деградацією земель та опустелюванням (постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 20).

У лютому 2019 року Верховна Рада України схвалила Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року (Закон України від 28.02.2019 №2697-VIII), до стратегічних завдань якої віднесено разом з іншими завданнями, забезпечення сталого використання та охорони земель, покращення стану уражених екосистем та сприяння досягненню нейтрального рівня деградації земель.

Основним напрямком з охорони земель, підвищення родючості грунтів і економії енергоресурсів повинні стати впровадження нових технологій вирощування сільськогосподарських культур, у тому числі ґрунтозахисних та енергозберігаючих, проведення робіт по вилученню з інтенсивного обробітку малопродуктивних, ерозійнонебезпечних земель, впровадження грунтозахисно-меліоративної таагроландшафтної організації території. З метою боротьби з посухами необхідно впроваджувати зрошування та меліорацію.

Важливим аспектом у вирішенні даної проблеми є збільшення площі природно-заповідного фонду, що на сьогоднішній день є одним із пріоритетних завдань країни.

 

Начальник управління агропромислового та економічного розвитку  Саратської райдержадміністрації Ж.М. Кодрян