13.02.2020

Реабілітація дітей з інвалідністю

            Сучасна демографічна ситуація в Україні характеризується зниженням народжуваності та зростанням кількості дітей з інвалідністю. У структурі дитячої інвалідності хвороби нервової системи займають перше місце, з яких більша частка – різні форми церебральних паралічів. Понад 70% хворих на ДЦП – важкі інваліди, що вимагають значних фінансових затрат на їх лікування, утримання та соціальної допомоги.

            З урахуванням викладеного та з метою забезпечення якісної реабілітації дітей-інвалідів Урядом України прийнято низку законодавчих актів, направлених на покращення якості життя та максимальної соціальної адаптації дітей з інвалідністю у суспільстві, підвищення рівня функціональних рухових можливостей дитини, зменшення больових відчуттів, полегшення догляду за дитиною, попередження ортопедичних ускладнень, а саме:

        Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 №994 про внесення змін до постанови                                         Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 року  «Про затвердження Порядку використання  коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю»

  • Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 80 «Про затвердженя Порядку надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації).
  • Наказ Міністерства соціальної політики від 27.09.2018 № 1423 «Про затвердження форм документів щодо направлення окремих категорій осіб на комплексну реабілітацію (абілітацію)», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2018 року за № 1160/32612.

Зазначеними документами запроваджується новий механізм забезпечення заходами з реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу за принципом «гроші ходять за дитиною».

Для здійснення заходів із реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу один із батьків дитини або її законний представник здійснює наступні кроки:

  1. відповідно до індивідуальної програми реабілітації (далі- ІПР) обирає реабілітаційну установу, у якій бажає, щоб дитина пройшла реабілітацію;
  2. подає до місцевого органу соціального захисту населення:
  • заяву (у довільній формі) про направлення дитини до обраної реабілітаційної установи та копії:
  • паспорт громадянина України та/або свідоцтво про народження та/або інший документ, що посвідчує особу дитини;
  • ІПР, видану лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я;
  • виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма №027/о).

 

 

Начальника  управління соціального

захисту населення РДА                                                                                      Тетяна ГОЛУБЧИК