11.02.2020

Оголошується конкурс з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах

           Відповідно  Закону України    «Про автомобільний транспорт», забезпечення організації  пасажирських перевезень  на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району, покладено  на  районні  державні  адміністрації.                                 

           У зв’язку з тим райдержадміністрація оголошує проведення конкурсу з   перевезення пасажирів на приміських  автобусних маршрутах загального користування на 19 березня 2020 року о 10-00. Засідання конкурсного комітету відбудеться   за адресою: смт  Сарата вул. Крістіана Вернера,84 в приміщенні  районної  державної  адміністрації,  велика  зала.   

   Організатор  перевезень - Саратська  районна  державна  адміністрація.

 

Об’єкти  конкурсу:         

 1.Плахтіївка-Сарата  АС (щоденно,  режим  руху-звичайний, кількість  транспорту - 1, не менше 18 місць  класу  А I,II).                

 2.Введенка-Сарата  АС (щоденно, режим  руху-звичайний, кількість  транспорту-1, не  менше 18 місць   класу  А I,II).   

 3.Сергіївка-Кулевча-Сарата  АС (щоденно, режим  руху-звичайний, кількість  транспорту-1,  не менше 18  місць  класу  А I,II).      

 4.Сарата  АС-Новоселівка-Зоря-Михайлівка-Долинка (щоденно, режим  руху-звичайний, кількість  транспорту-1, не  менше 18 місць  класу  А I,II).    

 5.Забари-Над’ярне-Сарата  АС (щоденно, режим  руху-звичайний,  кількість  транспорту-1, не  менше 18 місць  класу  А I,II).  

 6.Фараонівка-Сарата  АС (щоденно, режим  руху-маршрутне  таксі, кількість транспорту-1, не  менше 18 місць  класу  А I,II).                                                                                                  

  Вимоги:

1.Документи на участь у конкурсі приймаються в районний конкурсний комітет  в термін  до  4 березня  2020 року  включно за адресою:   смт  Сарата   вул. Крістіана  Вернера, 84  (каб.47  II поверх).                                                                                          

2.Надати  перелік  документів  в районний  конкурсний  комітет  відповідно  до Закону України  «Про  автомобільний  транспорт»  та  Порядку  проведення  конкурсу  з перевезення  пасажирів  на  автобусному  маршруті  загального  користування затвердженого  Постановою   Кабінету  Міністрів  України  від   03.12.2008  року  №1081   (із мінами).                                                                                                                                           

3.На  кожному  об’єкті  конкурсу  перевізник  повинен  забезпечити  роботу  транспортних  засобів,   пристосованих  для  перевезення  осіб  з інвалідністю  та інших  маломобільних  груп  населення, в  кількості  до  50  відсотків  загальної  кількості автобусів.          

Кількість  таких  автобусів  на  об’єкті  конкурсу  не  може  бути  менша,  ніж  1.                                                  

4.Перевезення  пасажирів на маршрутах повинно здійснюватися згідно з державними  соціальними  нормативами  у сфері  транспортного  обслуговування.                                                                                                     

5.Перевізник, який  здійснює  перевезення  пасажирів, повинен  забезпечувати  пільгові  перевезення  пасажирів, які, відповідно до чинного  законодавства, користуються  такими  правами.   

6.Документи  для  участі  в  конкурсі  подаються  перевізником-претендентом  у  двох  закритих  конвертах.  

Конверт  з  позначкою  №1  містить  документи   для  участі  в конкурсі,  конверт   з позначкою  №2  містить  документи  з  інформацією  про  те, на  який  об’єкт  конкурсу  подає   документи   перевізник-претендент.                                                                                                  

7.Автобуси, які  пропонуються  перевізником – претендентом  для  резерву, повинні  бути  не нижче за  показниками  категорії, класу, комфортності  основних  автотранспортних  засобів, передбаченими   вимогами.                                                                                                                                              

8.Плата  за  участь  у конкурі  перевізником-претендентом  не  вноситься.                                      

9.Протягом  30 днів  після  укладання  Договору, перевізник  розробляє  таблиці вартості  проїзду  з  дотриманням  вимог  чинних  нормативних  актів. Таблиці  вартості  проїзду  додаються  до  Договору  та  розглядаються  як  його  невід’ємна    частина.