10.10.2018

Генії не падають з неба, вони повинні мати можливість отримати освіту й мати умови для розвитку

На сучасному етапі розвитку освіти актуальними є питання удосконалення системи управління навчальним закладом і переводу школи в новий стан, який забезпечить надання населенню широкого спектру якісних освітніх послуг залежно від потреб людини, суспільства та ринку праці. В цій парадигмі науковцями відводиться важливе місце вихованню людини інтелектуально розвинутої, з високими моральними якостями. Особлива роль належить школі, яка готує майбутнє для Батьківщини. За останні роки змінилися погляди батьків на школу та їх вимоги щодо здобуття дітьми освіти. Батьки мають можливість вибирати ту школу, яка, на їх погляд, надає не тільки глибокі знання, а і виявляє здібності їх дітей, працює на перспективу. Тому у школі повинні працювати справжні інтелектуали, які здатні закласти основу для майбутнього професійного вибору учнів. Задача номер один – створити привабливий імідж навчального закладу, щоб у дітей було бажання відвідувати школу з радістю і надією.

Саме з цією метою у  2017 році на базі комунальної установи «Саратський районний методичний кабінет з питань освіти» розпочала свою роботу постійно діюча районна науково-методична лабораторія по роботі з обдарованими учнями  - творче об‘єднання найкращих вчителів району, основною  функцією якого є всебічне сприяння розвитку здібних і обдарованих дітей та учнівської молоді, формування творчої особистості; створення єдиного інформаційно-навчального простору  для розвитку і підтримки обдарованих дітей.

Так,  3  жовтня  2018 року в малій залі райдержадміністрації  було проведено засідання лабораторії для вчителів району на тему: «Роль МАН в розвитку інтелектуальної та творчої діяльності учнівської молоді». Фахівці різних освітніх дисциплін, люди різних вікових категорій здійснювали пошук ефективних, нестандартних форм і методів роботи з особливою категорією учнів. Завдяки наполегливій праці педагогів і правильно організованій роботі лабораторії у минулому навчальному році ми досягли високих результатів – район увійшов у п’ятірку кращих серед сільських районів Одеської області за підсумками участі в обласних та всеукраїнських заходах МАН. Із 11 учасників ІІ етапу – 6 переможців обласного та 1 переможець всеукраїнського рівнів.

«Мала академія наук України – це не просто освітня організація, не просто діяльність заради діяльності, це спільнота людей, спільнота особистостей, яка  допомагає учневі  зростати як науковець, як людина інтелектуальна, яка може відкрити для себе щось нове, зростати як оратор, який вміє говорити, вміє відкривати теми, модерувати свої думки, виділити  окрему інформацію з великого масиву джерел. Це все дуже важливо потім в кар’єрному житті кожної людини», - з такими словами наприкінці заходу звернувся  Євген Кудрявець,  голова ВГО «Асоціація випускників МАН України», директор ОС «Європейська мала академія наук».

Участь у роботі МАН є найвищою науковою діяльністю для школярів.  У членів МАН коло інтересів не обмежується  шкільною програмою. Їм хочеться поглибити, розширити свої знання, доповнюючи їх власними відкриттями і знахідками. В цьому їм можуть допомогти тільки творчі, креативні, всебічно розвинені, висококваліфіковані вчителі.   

Переконаний, що саме це сузір’я юних талантів, яке сьогодні підкорює інтелектуальні вершини, у майбутньому стане тією силою, яка здатна забезпечити гідний розвиток нашого району і нашої держави.

 Дудуш І.І., методист  КУ «Саратський РМК з питань освіти»