Про порядок надання медичного висновку у зв’язку з неможливістю виконання державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.06.2012  № 130/457

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 липня 2012 р.

за № 1195/21507

Про порядок надання медичного висновку у зв’язку з неможливістю виконання державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 42 Закону України від 17 листопада 2011 року № 4050-VI «Про державну службу» НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити:

1.1. Порядок надання медичного висновку у зв’язку з неможливістю виконання державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я, що додається.

1.2. Форму медичного висновку про неможливість виконання державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я, що додається.

2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь та управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

2.1. Взяти до керівництва та виконання в роботі цей наказ.

2.2. Довести цей наказ до відома керівників закладів охорони здоров’я та забезпечити його виконання.

3. Національному агентству України з питань державної служби, Міністерству охорони здоров’я України забезпечити подання в установленому законодавством порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на:

заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби відповідно до розподілу обов’язків;

заступника Міністра охорони здоров’я України відповідно до розподілу обов’язків.

5. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 17 листопада 2011 року № 4050-VI «Про державну службу».

 

Голова Національного

агентства України

 з питань державної служби                               В.В. Толкованов

 

Віце-прем'єр-міністр України -

Міністр охорони

здоров'я України                                                              Р.В. Богатирьова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного

агентства України

з питань державної служби,

Міністерства охорони

здоров’я України

21.06.2012  № 130/457

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

16 липня 2012 р.

за № 1195/21507

ПОРЯДОК

надання медичного висновку у зв’язку з неможливістю виконання державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я

1. Цей Порядок визначає процедуру видачі закладами охорони здоров’я медичного висновку про неможливість виконання державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я (далі - медичний висновок).

2. Видачу медичного висновку здійснює медична комісія відповідного закладу охорони здоров’я, в якому проводиться медичне обстеження державного службовця з метою встановлення фізичної і психофізіологічної придатності державного службовця до виконання його службових обов’язків.

3. Медична комісія створюється відповідно до наказу керівника закладу охорони здоров’я, в якому проводиться медичний огляд державного службовця.

4. Положення про медичну комісію та її персональний склад затверджуються керівником вищезазначеного закладу.

5. Дані медичних обстежень заносяться лікарями, що проводили огляд, до медичної картки амбулаторного хворого.

6. На підставі записів медичної картки амбулаторного хворого голова медичної комісії заповнює медичний висновок.

7. Облік медичних висновків реєструється у журналі реєстрації виданих медичних висновків про неможливість виконання державним службовцем службових обов’язків за станом здоров’я.

8. Контроль за порядком проведення медичних оглядів здійснює Міністерство охорони здоров’я України.

9. Результати медичного обстеження можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку.

 

Заступник начальника

управління - начальник відділу

підготовки та правової

експертизи проектів документів

Юридичного управління

Національного агентства України

з питань державної служби                                                    А.В. Заболотний

 

Директор Департаменту

кадрової політики, освіти,

науки та запобігання корупції

Міністерства охорони

здоров’я України                                                                    В.В. Вороненко

Медичний висновок про неможливість виконання державним службовцем службових обов’язківза станом здоров’я