Заява в дозвільний центр

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 грудня 2005 р. N 1176
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2008 р. N 778) 


___________________________
   (керівнику дозвільного органу)
___________________________ 

ЗАЯВА

Відповідно до статті 7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"
прошу видати ________________________________________________________________________
       (назва документа дозвільного характеру)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
  об'єкт, на який видається документ)
_____________________________________________________________________________________
 (місцезнаходження (адреса) об'єкта, на який видається документ)
_____________________________________________________________________________________
  (вид діяльності згідно з КВЕД)
_____________________________________________________________________________________
 (у давальному відмінку повне найменування юридичної особи / ім'я, по батькові та прізвище
_____________________________________________________________________________________
  фізичної особи - підприємця)
_____________________________________________________________________________________
  (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ,
_____________________________________________________________________________________
 ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця, платника податків та інших обов'язкових платежів)
_____________________________________________________________________________________
 (ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи / фізичної особи - підприємця / уповноваженої особи)
_____________________________________________________________________________________
 (місцезнаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи - підприємця)

________________
(телефон)

________________
(телефакс) 

"___" ____________ 20___ р. 

_________________________________________
 (підпис керівника юридичної особи / фізичної
 особи - підприємця, уповноваженої особи)
 

Документи, що додаються по заяви: згідно опису /додається/ ___________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Заповнюється адміністратором: 


"___"____________20_ ___р.
 (дата надходження заяви)

____________________
 (підпис) 

Реєстраційний номер ________________

С.В.Єрьоменко тел – факс 22901___________
 (ініціали та прізвище адміністратора)