Стан проходження ЗАКОНОПРОЕКТІВ, розроблених Держкомпідприємництвом

 

Стан проходження законопроектів, розроблених Держкомпідприємництвом

 

 

Назва законопроекту

Мета

Стан погодження

 

Законопроекти прийняті = 6

 

 

 

1.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (щодо переоформлення, видачі дублікатів, анулювання документів дозвільного характеру) № 7176 від 28.09.2010

 

Запровадження видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання документів дозвільного характеру виключно через державного адміністратора у дозвільному центрі.

ПРИЙНЯТО.

Прийнято ВРУ за основу у першому читанні 30.11.2010.

07.04.2011 прийнято в цілому та 29.04.2011 підписано Президентом України.

№ 3204-УІ від 07.04.2011 (чинний з 01.01.2012)

2.

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо встановлення адміністративної відповідальності за порушення у сфері державної реєстрації)»

№ 7254 від 14.10.2010

 

Встановлення порядку зберігання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців посадовими особами, які їх формують, та порядку їх пересилання, у встановлених законом випадках, виключно рекомендованими поштовими відправленнями, що унеможливить навмисне загублення державними реєстраторами реєстраційних справ, що пересилаються.

Прийнято.

Прийнято ВРУ за основу у першому читанні 23.12.2010.

17.03.2011 прийнято в цілому.

08.04.2011 підписано Президентом України.

№ 3157-УІ від 17.03.2011 (чинний з 13.10.2011)

3.

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності та застосування норм адміністративного права» № 7413 від 02.12.2010

Вдосконалення застосування норм адміністративного права за порушення провадження господарської діяльності та порушення порядку видачі документів дозвільного характеру дозвільними органами (їх посадовими особами).

Прийнято.

12.01.2011 направлено на повторне перше читання

17.03.2011 прийнято ВРУ за основу у першому читанні аналогічний законопроект: 7413-д (депутатський)

21.04.2011 законопроект 7413-д прийнято в цілому та 20.05.2011 підписано Президентом України.

№ 3261-УІ від 21.04.2011.

4.

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи-підприємця)»

 

Спрощення та здешевлення започаткування та ведення бізнесу в Україні шляхом запровадження принципу здійснення діяльності юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців без свідоцтва про державну реєстрацію. Для досягнення цієї мети проектом закону пропонується внести зміни в законодавчі акти України, якими регулюються відносини в сфері видачі та застосування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи-підприємця.

ПРИЙНЯТО.

Дорученням КМУ від 18.02.2011 № 4340/53/1-11 законопроект повернуто щодо подальшого супроводження у ВРУ аналогічного законопроекту (депутатського) № 7516 від 24.12.2010, який 07.04.2011 прийнято в цілому.

29.04.2011 підписано Президентом України

№ 3205-VI від 07.04.2011  

5.

Проект Закону України «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України (щодо спрощення започаткування підприємництва)»

№ 8294 від 24.03.2011

 

 

Спрощення та оптимізації процедури по створенню юридичних осіб різних організаційно-правових форм господарювання, що в свою чергу заохочуватиме підприємців до започаткування власної справи в складних економічних умовах, що на даний час мають  місце в Україні, та сприятиме покращенню умов для відкриття бізнесу за рейтингом програми Doing Business за критерієм «відкриття бізнесу».

Зокрема, законопроектом передбачається  скасувати обов'язковість засвідчення установчих документів у нотаріуса, строк державної реєстрації скоротити до 2-х днів, статутний (складений) капітал – за бажанням засновників який завгодно).

Прийнято.

07.04.2011 прийнято за основу в першому читанні

21.04.2011 прийнято в цілому.

20.05.2011 підписано Президентом.

№ 3263-УІ від 21.04.2011.

6.

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запровадження принципу державної реєстрації юридичних осіб на підставі модельного статуту)»

№ 8146 від 22.02.2011

Сприяння удосконаленню, спрощенню порядку створення та діяльності юридичних осіб, що призведе до зменшення витрат часу при здійсненні відповідних реєстраційних дій у сфері державної реєстрації суб’єктів господарювання.

Прийнято.

17.03.2011 прийнято в першому читанні.

21.04.2011 прийнято в цілому.

20.05.2011 підписано Президентом.

№ 3262-УІ від 21.04.2011.

 

Законопроекти, які знаходяться у Верховній Раді України = 6

 

 

7.

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування»

№7497 від 21.12.2010

 

Встановлення стягнень за порушення законодавства у сфері підприємницької діяльності, зокрема, законодавства про державну регуляторну політику, порядку видачі документів дозвільного характеру дозвільними органами (їх посадовими особами), законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів.

Крім того, за повторне правопорушення у сфері підприємницької діяльності протягом року, посадова особа органів виконавчої влади та місцевого самоврядування підлягає звільненню з відповідної посади в порядку визначеному законом за рішенням суду.

Подано до ВРУ.

Опрацьовується в Комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

На засіданні Комітету ВРУ з питань соціальної політики та праці 02.03.2011 рекомендовано для прийняття у першому читанні за основу з пропозицією його доопрацювання на друге читання.

21.04.2011 прийнято в першому читанні.

12.05.2011 прийнято в цілому.

8.

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур припинення юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

№ 8295 від 24.03.2011

Спрощення процедури припинення суб’єктів господарювання шляхом зняття з них ряду адміністративних обов’язків під час цього та покладення цих обов’язків на органи державної влади.

Подано до ВРУ.

07.04.2011 прийнято за основу в першому читанні.

21.04.2011 розгляд перенесено. 12.05.2011 розгляд знову перенесено.

19.05.2011 прийнято в цілому.

 

9.

Проект Закону України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо акредитації на території України відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб» № 5148 від 21.09.2010

 

Передбачається законодавчо врегулювати питання акредитації на території України представництв та філій іноземних компаній. З цією метою законопроектом пропонується запровадити в Україні систему акредитації, що включає державні органи влади, на які законами України покладені зобов’язання по забезпеченню реалізації державної політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності щодо здійснення на території України іноземними юридичними особами діяльності у відповідних галузях економічної діяльності, шляхом створення на території України їх відокремлених підрозділів, які не є юридичними особами згідно з законами України (представництва, філії, відділення іноземних юридичних осіб, структурні осередки громадських організацій зарубіжних країн), та установлені законами порядки, згідно з яким зазначені органи проводять їх акредитацію, про що видають документ про їх акредитацію на території України.

Подано до ВРУ.

Прийнято ВРУ у першому читанні 29.06.2010.

19.05.2011 відхилено.

10. 

Проект Закону України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств» № 6434 від 27.05.2010

 

Недопущення використання схем і методів протиправного поглинання та захоплення підприємств, що створює реальну загрозу національним і економічним інтересам нашої держави і вимагає формування ефективної системи протидії цим негативним проявам.

Подано до ВРУ.

20.05.2011 прийнято у першому читанні.

11. 

Проект Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (щодо розширення мережі дозвільних центрів шляхом запровадження дозвільних центрів в обласних державних адміністраціях)»8463 від 04.05.2011

 

Запровадження нормативно-правової підстави для видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності на обласному рівні, а саме створення дозвільних центрів обласного рівня.

Подано до ВРУ листом КМУ від 31.03.2011 № 3474/0/2-11.

17.05.2011 прийнято за основу в першому читанні.

 

12. 

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України Про ліцензування певних видів господарської діяльності ліцензування певних видів господарської діяльності (щодо порядку видачі копій ліцензій)» № 8450 від 28.04.2011

Встановлення видачі копій ліцензії суб’єктам господарювання – юридичним особам і фізичним особам-підприємцям без створення філій або інших відокремлених підрозділів – за місцем провадження діяльності.

Подано до ВРУ .

17.05.2011 прийнято за основу в першому читанні.

 

Законопроекти, які знаходяться на розгляді в ЦОВВ = 4

 

 

13. 

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження принципу здійснення господарської діяльності суб’єктами приватного права без печаток» № 8215 від 11.03.2011

Запровадження принципу здійснення господарської діяльності суб’єктами господарювання приватного права без печаток, як обов’язкового атрибуту ведення господарської діяльності. Шляхами досягнення цієї мети є внесення відповідних змін до чинних законодавчих актів та нормативно-правових актів органів державної влади.

Подано до ВРУ та розглянуто у порядку денному поточної сесії ВРУ - пленарний тиждень 15-18 березня 2011 року.

17.03.2011 повернуто на доопрацювання КМУ. дорученням КМУ від 28.03.2011 № 13999/1/1-11 законопроект повернуто Держкомпідприємництву для доопрацювання;

Доопрацьовано та листом від 22.04.2011  № 3832 законопроект направлено на погодження заінтересованим органам: Мінфін, Мінекономіки, Мін’юсту

 

14. 

Проект Закону України «Про внесення змін і доповнень до деяких законів України (щодо періодичної перевірки технічного стану колісних транспортних засобів)»

 

 

Реформування ТО шляхом передачі від ДАІ МВС ТО на станції діагностики і технічного обслуговування. Діагностика – станції діагностики, що видають талони проходження ТО, комп'ютерне роздрукування і висновок). Єдиний реєстр Мінтрансзв'язку.

Права – автошколи, які ліцензуються і акредитуються.

Законопроект, розроблений Держкомпідприємництвом, листом Кабінету Міністрів України від 25.01.2010 № 51874/10/1-10 надіслано до відома:  

МВС, Міністерству інфраструктури, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству юстиції.

Подальшими дорученнями Кабінет Міністрів України визначив виконавцем, відповідальним за розробку законопроекту щодо ТО Міністерство внутрішніх справ.

Зокрема, Кабінетом Міністрів України надано доручення (від 23.02.11 №4340/56/1-11) опрацювати законопроект щодо ТО, розроблений МВС. Серед співвиконавців зазначеного доручення Держкомпідприємництва відсутній.

15. 

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення системи управління транспортним процесом у зв’язку з підготовкою та проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу» (щодо впорядкування транспортних перевезень на таксі)

Ліквідація ліцензування таксі.

Квотування кількості таксі – місцеві органи влади.

Видача жетонів (квот) на таксі – саморегулівні організації  і місцеві органи влади.

 

     Законопроект знаходиться на розгляді у керівника служби Віце-прем`єр міністра України – Міністра інфраструктури України Колеснікова Б.В.

 

16. 

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо скасування надання паперових витягів (довідок) з державних реєстрів для отримання дозволів та ліцензій)»

 

Спрощення процедури отримання ліцензії суб’єктом господарювання шляхом скасування норми, яка вимагає від заявника подавати органу ліцензування виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

Листом Комітету від 14.04.2011 № 3544/0/2-11подано в КМУ.

Разом з тим, відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 № 60951/236/1-10 зазначений законопроект повернуто на доопрацювання та внесення до 20.05.2011 в установленому порядку на розгляд Уряду.

Проте, Верховною Радою України 07.04.2011 прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (щодо переоформлення, видачі дублікатів, анулювання документів дозвільного характеру) (реєстр. № 7176), та 29.04.2011 підписано Президентом України, положеннями якого вилучено норму щодо необхідності подання до заяви на одержання документа дозвільного характеру витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

 

Держкомпідприємництво:

на стадії доопрацювання або розробки = 4

 

 

17. 

Проект Закону України «Про внутрішню торгівлю»

 

 

Визначає правові та організаційні засади здійснення внутрішньої торгівлі в Україні та регулює відносини при проведенні торговельної та виробничо-торговельної діяльності.

 

На стадії розробки у Держкомпідприємництві.

18. 

Проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про працю та оплату праці)»

 

 

Підвищення соціальної відповідальності бізнесу, виховання свідомого ставлення до працевлаштування осіб та їх оплати праці, подолання негативного явища виплати заробітної плати у розмірі, нижчому від установленого законом розміру мінімальної заробітної плати.

На стадії розробки у Держкомпідприємництві.

19. 

Проект Закону України «Про ремісничу діяльність»

 

 

Підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняної економіки шляхом зменшення її тіньового сектору, створення сприятливих умов для сталого розвитку ремісничого діяльності в Україні, підвищення темпів росту вітчизняного виробництва  та зниження рівня бідності через підвищення рівня зайнятості, збільшення кількості нових зареєстрованих  суб’єктів господарювання, зростання рівня задоволення потреб населення у товарах та послугах, зменшення проявів соціальної нерівності.

Проект розробляється Держкомпідприємництвом спільно з Мінекономіки, Мінфіном, Мінпраці, МКТ, МОН, Мін'юстом та громадськими об’єднаннями з урахуванням змін, внесених до чинного законодавства.

Зауваження висловлені на засіданні робочої групі, яке відбулося 09.12.2010 під головуванням заступника Голови Держкомпідприємництва Свищевої С.І., опрацьовані та надані керівництву.

Дорученням Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 №77633/1/1-10 термін подання Кабінету Міністрів України проекту Закону Україну «Про ремісничу діяльність» перенесено до 31.03.2011; головним відповідальним виконавцем доручення визначено Мінекономіки.

2 варіанти проекту направлені на Мінекономіки для подачі висновку про доцільність прийняття проекту, Лист Держкомпідприємництва від 28.03.2011 вих.№2942 на лист Мінекономіки від 22.03.2011 вх.№3475.

29.03.11 було проведено узгоджувальну нараду в Мінекономіки (Копилов), в ході якої зацікавлені ЦОВВ дійшли спільної думки щодо недоцільності розробки закону для кожної окремої сфери підприємницької діяльності. Питання має бути врегульоване в цілому, шляхом розробки та прийняття закону  про саморегулівні організації. Крім того, ряд питань в сфері ремісничої діяльності на сьогодні вже врегульовано в чинних законах „ Про народні художні промисли” та „Про освіту”

Очікується рішення АПУ про виключення розробки даного законопроекту з Плану-графіку.

20. 

Проект Закону України «Про розвиток та підтримку малого і середнього підприємництва в Україні»

Забезпечення сприятливих умов розвитку малого і середнього підприємництва.

Отримано погодження без зауважень Мінекономіки і Мінрегіонбуду, а також Мінфіну із зауваженнями, які враховано частково. 17.11.2010 розглянуто Мін’юстом.

Надіслано лист до КМУ від 16.03.2011 № 2640 щодо недоцільності подальшого опрацювання законопроекту та  з пропозицією внести зміни у чинний Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва». Дорученням КМУ доручено узгодити дане питання з Комітетом економічних реформ. Не підтримано.

Очікується відповідна підстава для подальшого опрацювання законопроекту.

Готується повторне подання на погодження ЦОВВ.

 

 

 

 

 

Перелік законів України,

прийнятих протягом 2010 року на виконання завдань щодо дерегуляції підприємницької діяльності

 

Назва

На що спрямований

1.  

Закон України  «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

2399-VI  вiд 01.07.2010

 

Направлений на зменшення існуючої в Україні кількості контролюючих органів.

2.  

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення механізму державної реєстрації припинення суб'єктів господарювання»

№ 2390-VI  вiд 01.07.2010

Встановлюється термін завершення процесу включення відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, зареєстрованих до 1 липня 2004 року.

Набрання чинності 03.03.2011

3.  

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запровадження системи електронної державної реєстрації суб'єктів господарювання)»

2609-VI від 19.10.2010

Набрання чинності 13.08.2011

 

Забезпечує прозорість реєстраційних процесів та збільшить гарантії  щодо захисту майнових прав власності юридичних осіб та їх власників. Основним завданням Закону є досягнення зазначеної мети шляхом запровадження порядку проведення електронної державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в тому числі й подання запитів щодо отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в електронному вигляді.

4.  

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»

2555-VI вiд 23.09.2010

Набрання чинності 02.05.2011

Створення єдиної системи державної реєстрації юридичних осіб та усунення існуючих на даний час протиріч між положеннями Закону про реєстрацію та деякими іншими законами, які регулюють зокрема, порядок проведення державної реєстрації та припинення окремих видів юридичних осіб.

5.  

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності»
2608-VI вiд 19.10.2010

Надане максимальне сприяння держави у започаткуванні бізнесу та зменшення втручання держави у підприємницьку діяльність – скорочено 31% видів ліценцій на здійснення господарської діяльності.

6.  

Закон України «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування»

2784-VI від 14.12.2010

Визначаються правові та організаційні засади здійснення прискореного перегляду регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування, щодо їх відповідності принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Закон спрямований на забезпечення додержання цих принципів у здійсненні місцевого самоврядування.

7.  

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення їх у відповідність із Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

2388-VI від  01.07.2010

Закріплено обов’язковість з виконання регуляторних процедур за Держфінпослуг, Держкомітетом цінних папері, Антимонопольним комітетом, що посилить відповідальність за якість регулювань у цих сферах господарської діяльності. Визначено однозначний і чіткий порядок при розробленні та прийнятті регуляторних актів органами місцевого самоврядування, що забезпечить прийняття якісних і корисних для господарської діяльності рішень на місцях.