Підсумки роботи дозвільного центру Саратської районної державної адміністрації за І квартал 2012 року.

 

Підсумки роботи дозвільного центру Саратської районної

державної адміністрації  за  І квартал 2012 року.

 

Згідно Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», розпорядження голови Саратської райдержадміністрації від 27.11.2005 року № 581/А-2005 «Про створення та функціонування Дозвільного центру при Саратській райдержадміністрації для забезпечення надання дозволів та погоджень суб’єктам господарювання за принципом організаційної єдності» у районі створено дозвільний центр з видачі документів дозвільного характеру.

Метою дозвільного центру - є створення сприятливих умов для розвитку підприємництва в районі, подолання адміністративних бар’єрів та скорочення строків отримання документів дозвільного  характеру.

Дозвільний центр повністю забезпечений всім необхідним матеріально-технічним обладнанням (меблі, комп’ютер, ксерокс, оргтехніка), виділено окрему телефону лінію для організації зв’язку, яка підключена в окремому приміщенні — кабінет № 19, ІІ поверх  адмінбудівлі райдержадміністрації.

На виконання законодавства про дозвільну систему у сфері господарської діяльності в кабінеті державного адміністратора розміщені два стенди, третій стенд розміщено на І поверсі адмінбудівлі райдержадміністрації. На цих стендах державним адміністратором дозвільного центру розміщена інформація щодо порядку отримання документів дозвільного характеру, необхідної для започаткування і провадження підприємницької діяльності, видаються спеціальні довідники та буклети.

На Веб - сайті райдержадміністрації розміщено розділ «Дозвільна система»,  де  державним адміністратором дозвільного центру опубліковані діючі нормативно-правові акти з питань законодавства у дозвільній системі у сфері господарської діяльності,  також державним адміністратором публікується інформація про зміни у законодавстві,  розміщено перелік документів дозвільного характеру, що видаються на районному та обласному рівнях і  інформаційні картки з регламентом видачі документів дозвільного характеру із зазначенням відповідних дозвільних органів.

Станом на 31.07.2012 року на Веб-сайті райдержадміністрації в розділі «Дозвільна система» розміщено 38 інформацій.

Щоденно з 8 до 17 години державний адміністратор дозвільного центру веде прийом суб’єктів господарювання, де під час звернень суб’єктів господарювання до Дозвільного Центру їм надається консультаційно-методична допомога, приймається пакет документів, необхідний для отримання документу дозвільного характеру та видається копія опису прийнятих документів.

Державним адміністратором ведеться журнал звернень суб’єктів господарювання, який знаходиться у адміністратора центру, а також відповідно до Наказу Держпідприємства ведеться журнал обліку заяв, який виготовлений типографським способом, прошитий та пронумерований, щоденно здійснюється контроль за дотриманням строків видачі документів дозвільного характеру.

В Дозвільному центрі в термін одного дня опрацьовуються матеріали, формується дозвільна справа та в той же день, або наступного дня пакет документів передається у відповідні місцеві дозвільні органи для прийняття відповідного рішення щодо отримання документа дозвільного характеру.

Найбільш поширеними серед документів дозвільного характеру є наступні:

- дозвіл на спецводокористування при заборі води із підземних джерел, розташованих на території району;

-  дозвіл на розміщення відходів, та ліміту на їх утворення;

- погодження проекту відведення земельних ділянок у довгострокову оренду;

-  дозвіл на розробку проекту відведення земельної ділянки;

- експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), що займаються виробництвом харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній і санітарній службі;

- дозвіл на виконання  будівельних робіт;

- рішення про передачу в оренду земельних ділянок, що перебувають в державній власності;

Державний адміністратор дозвільного центру райдержадміністрації в своїй роботі керується законодавством про дозвільну систему у сфері господарської діяльності та постановами Кабінету Міністрів України.             

Так з  01 січня  2012 року вступив в дію новий Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», які суттєво змінюють існуючий на даний час порядок організації роботи дозвільного центру, до складу Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності включено 153 дозвільних документів (було 143 дозвільних документів), а також були внесені зміни до назв деяких документів дозвільного характеру.

Так, згідно Закону, всі заяви суб’єктів господарювання реєструються тільки державним адміністратором, а видача документів дозвільного характеру поза межами дозвільного центру заборонена, згідно ст. 166, прім.10 Адміністративного Кодексу України  за порушення термінів розгляду документів, видачу документів поза межами дозвільного центра для місцевих дозвільних органів, державного адміністратора передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафних санкцій, розміром від 850 грн.

З початку поточного року згідно з наказом Державної інспекції з карантину рослин по Одеській області № 107 від 30.12.2011 року «Про видачу сертифікатів через дозвільні центри» до Дозвільного Центру були надані регламенти (інформаційна картка) для отримання документів дозвільного характеру: карантинних сертифікатів; фітосанітарних сертифікатів; фітосанітарних сертифікатів на реекспорт, де державним адміністратором від суб’єкта господарювання приймались заяви з повним пакетом документів та направлялись до Інспекції з карантину рослин для подальшого розгляду, де в свою чергу Інспекція після розгляду пакету документів видавала готові документи дозвільного характеру – сертифікати, але згідно з наказом Державної інспекції з карантину рослин по Одеській області № 41 від 20.06.2012 року «Щодо видачі документів через дозвільний центр» був скасований попередній наказ де вказано, що державний інспектор з карантину рослин забезпечує самостійно видачу дозвільних документів не через Дозвільний центр відповідно до ст. 29, ст.46 Закону України «Про карантин рослин».  

Протягом І півріччя 2012 року   порушень термінів видачі документів дозвільного характеру не встановлено.

За І півріччя 2012 року державним адміністратором в Дозвільному Центрі зареєстровано - 67 звернень суб’єктів господарювання (в 2011 році було 38 звернень), видано - 512 документів дозвільного характеру (в 2011 році було 20 ДДХ), зареєстровано - 2 декларації (в 2011 році 13 декларацій), відмовлено у видачі - 3 документа дозвільного характеру (в 2011 році 5 відмов), про що суб’єкти господарювання своєчасно проінформовані.

З січня 2012 року була ведена додаткова одиниця державного адміністратора до Дозвільного центру, на теперішній час другий державний адміністратор проходить спец перевірку, після якої будуть направлені документи до Державного Комітету України з питань регуляторної політики та підприємства для погодження кандидатури на зайняття посади державного адміністратора Саратської районної державної адміністрації.

Пошту з зазначеного питання розглядає голова райдержадміністрації, контроль за виконанням здійснює заступник голови райдержадміністрації, який координує діяльність Дозвільного центру.