Інформація на апаратну нараду при голові районної державної адміністрації «Про підсумки роботи дозвільного центру Саратської районної державної адміністрації за 9 місяців 2010 року»

 

Інформація на апаратну нараду

при голові районної державної адміністрації «Про підсумки роботи дозвільного центру Саратської районної державної адміністрації
за 9 місяців 2010 року»

    Згідно Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», розпорядження голови Саратської райдержадміністрації від 27.11.2005 року № 581/А-2005 « Про створення та функціонування Дозвільного центру при Саратській райдержадміністрації для забезпечення надання дозволів та погоджень суб’єктам господарювання за принципом організаційної єдності» у районі створено дозвільний центр з видачі документів дозвільного характеру.

    Метою дозвільного центру - є створення сприятливих умов для розвитку підприємництва в районі, подолання адміністративних бар’єрів та скорочення строків отримання документів дозвільного характеру.
Дозвільний центр повністю забезпечений всім необхідним матеріально-технічним обладнанням (меблі, компьютер,ксерокс,оргтехніка), виділено окрему телефону лінію для організації зв’язку, яка підключена в окремому
приміщенні — кабінет № 69.

   Укладено договір з ДП ”Інформаційно-ресурсний центр” м. Київ по наданню послуг з технічного адміністрування Реєстру документів дозвільного характеру. Робоче місце адміністратора підключено до єдиної мережі Інтернет.
Внесено зміни до штатного розпису районної державної адміністрації та введено
окрему посаду адміністратора дозвільного центру, який приступив до виконання обов’язків з 02.06.2008 року.

 З часу створення Дозвільного центру і враховуючи, що даний структурний підрозділ райдержадміністрації є абсолютно новим серед підприємницьких кіл, стратегічним завданням центру є ведення широкого інформування громадськості району про діяльність Центру, переваги та суспільну необхідність, з використанням усіх сучасних та найбільш ефективних методів.

 На виконання законодавства про дозвільну систему у сфері господарської діяльності в кабінеті адміністратора зроблені два стенда, на яких адміністратором дозвільного центру постійно оновлюється інформація щодо порядку отримання документів дозвільного характеру, необхідної для започаткування і провадження підприємницької діяльності, додаються спеціальні довідники та буклети.

 У місцевих засобах масової інформації надається інформація про новини в законодавстві та зміни у порядку отримання документів дозвільного характеру.
Адміністратором дозвільного центру на сайті райдержадміністрації розміщена веб-сторінка про діяльність дозвільного центру, та також інформація щодо переліку документів дозвільного характеру, що видаються на районному та обласному рівні із зазначенням відповідних дозвільних органів.

 На меті – залучити максимально можливу кількість господарюючих суб’єктів скористатися послугами центру, надати їм реальну підтримку та стимулювати розвиток підприємництва у районі через механізм спрощення і скорочення термінів отримання дозволів та погоджень для ведення різних видів підприємницької діяльності.

 Щоденно з 8 до 17 години адміністратор дозвільного центру веде прийом суб’єктів господарювання.

Щоп’ятниці з 9-30 до 11.00 в кабінеті дозвільного центра /Малий зал РДА/ проводяться спільні засідання з представниками місцевих дозвільних установ з наданням консультацій, рекомендацій, і видачі документів дозвільного характеру.

 Суть принципу організаційної єдності полягає в об’єднанні в одному приміщенні (дозвільному центрі) усіх представників місцевих дозвільних органів, які за координації та організації адміністратора забезпечують прийом та видачу дозвільних документів.

 В роботі дозвільного центру приймають участь представники місцевих дозвільних органів, а саме:

- Відділ Держкомзему у Саратському районі;

- Районна санітарно-епідеміологічна служба;

- Відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації;

- юридичний сектор райдержадміністрації;

- Районний відділ Головного управління МНС України в Саратському районі;

- Державне управління ветеринарної медицини в Саратському районі;

- представник Державної інспекції архітектурно-будівельного контролю облдержадміністрації;

- Начальник Південно-Західного сектору охорони навколишнього природного середовища в Одеській області /за запрошенням/.

            Всі представники місцевих дозвільних органів присутні на засіданнях, виключенням може бути хвороба, або досить важливі причини відсутності, ведеться журнал відвідувань спільних засідань. Між всіма учасниками дозвільного центру склались нормальні ділові і приязливі стосунки.

 Існуюча схема дозволяє проводити взаємний контроль за дотриманням чинного законодавства у дозвільній сфері усіма учасниками цього процесу, є дієвою моделлю для недопущення різного роду зловживань чи використанням службового становища у власних інтересах окремими посадовими особами дозвільних органів. Суб’єкту підприємницької діяльності достатньо лише звернутися до адміністратора дозвільного центру, подати заяву та пакет документів, перелік яких визначено відповідним законодавством, або за бажанням, щоп’ятниці звернутись до представника місцевого дозвільного органу і подати йому пакет документів.

 В Дозвільному Центрі опрацьовуються матеріали, формується дозвільна справа та передається у відповідні дозвільні органи для отримання документа дозвільного характеру.

 Дозвільний центр – один із ключових підрозділів районної державної адміністрації. Від його роботи залежить ставлення підприємців не лише до дозвільного центру, а і до районної влади загалом. Головне, щоб ніхто із підприємців не мав претензій, а отримував документи з усіма підписами та погодженнями у визначений строк.

            Однак, практика застосування викрила ряд побажань та пропозицій до голови районної державної адміністрації щодо удосконалення системи видачі документів дозвільного характеру, а саме :

виділення коштів на матеріально-технічне забезпечення дозвільного центру (придбання блоку захисту для оргтехніки /ОПС/, заміни процесору компютера)
 За результатами роботи дозвільного центру за 9 місяців 2010 року зареєстровано:
Кількість звернень суб’єктів господарювання
- 124;
Кількість виданих документів дозвільного характеру
- 99;
Кількість відмов у видачі документів дозвільного характеру
- 27;

Кількість наданих консультацій – 132.

В тому числі окремо по дозвільним органам:

Відділ Держкомзему у Саратському районі – 13 ДДХ видано ; відмовлено у видачі – 11 ДДХ;

Районна санітарно-епідеміологічна служба – видано – 15 ДДХ, відмовлено у видачі – 2 ДДХ;

Відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації видано – 19 ДДХ;

Районний відділ Головного управління МНС України в Саратському районі видано – 1 ДДХ; Декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства не видано жодної, хоч практично у 50% підприємців термін дії декларацій виданих у минулому році закінчився.

Державне управління ветеринарної медицини в Саратському районі видано – 1 ДДХ, відмовлено у видачі – 1 ДДХ.

Державна інспекція архітектурно-будівельного контролю облдержадміністрації – видано – 10 ДДХ;

Управління охорони навколишнього природного середовища в Одеській області - видано – 12 ДДХ, відмовлено у видачі – 11 ДДХ;

Управління охорони об’єктів культурної спадщини – видано 13 ДДХ;

Райдержадміністрація – видано – 11 ДДХ;

 За 5 років діяльності Дозвільного центру на території району тільки через адміністратора дозвільного центру зареєстровано 756 звернень суб’єктів господарювання, видано 657 документів дозвільного характеру.

 Найбільш поширеними серед них є наступні:

- дозвіл на спецводокористування при заборі води із підземних джерел, розташованих на території району;

 - дозвіл на розміщення відходів, та утворення ліміту на їх розміщення;

 - дозвіл на початок роботи новостворених підприємств, та оренду приміщень;

 - погодження проекту відведення земельних ділянок у довгострокову оренду;

 - дозвіл на розробку проекту відведення земельної ділянки;

 - рішення про затвердження проекту відведення земельної ділянки в постійне користування, або тривалу оренду;

 - експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), що займаються виробництвом харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній і санітарній службі;

 - сертифікат відповідності забудованого об’єкту проектній документації, вимогам державних стандартів, норм та правил;

 - дозвіл на виконання будівельних робіт;

 - рішення про передачу в оренду земельних ділянок, що перебувають в державній власності;

 Адміністратор дозвільного центру райдержадміністрації в своїй роботі керується законодавством про дозвільну систему у сфері господарської діяльності та постановами Кабінету Міністрів України.

 Так з 03 червня 2009 року вступила в дію Постанова Кабінету Міністрів України від 21травня 2009 року № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», яка у своєму складі чітко визначила кількість документів дозвільного характеру, які повинні видаватись тільки через дозвільний центр. Кількість документів складає 66 різних дозволів, рішень та погоджень на відміну від початку роботи дозвільних центрів України коли на протязі 2005 -2008 років кількість дозволів зменшилась від 1200 до 268.

 Також з 01.04.2010 року вступив в дію Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» № 1869-УІ, який передбачає введення в дію принципу «мовчазної згоди», порядок реєстрації заяв та пакету документів від суб’єктів господарювання тільки через державного адміністратора з наданням оригіналу витягу з Єдиного Державного Реєстру фізичних та юридичних осіб-підприємців, та підвищення статусу державного адміністратора.

            Принцип «мовчазної згоди» - принцип, згідно з яким суб’єкт господарювання набуває право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без отримання відповідного документа дозвільного характеру, за умови якщо суб’єктом господарювання подано в установленому законодавством порядку заяву та документи в повному обсязі, але, в установлений законом строк документ дозвільного характеру, або рішення про відмову у його видачі не видано, або не направлено.

З 25.08.2010 року вступила в дію постанова КМУ № 725 «Про перелік певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства». Таких певних дій складається 94 од.

 Основною проблемою при наданні послуг з оформлення дозвільних документів все ж таки остається неврегульованість законодавства.

 Зміни до законодавства вносяться постійно, проте, часто вони є суперечливими та неоднозначними. Після запровадження Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», в який у цьому році зміни вносилися двічі, треба було внести зміни і до 60 законів України, проте на сьогодні ці зміни внесені лише у 16.

 Позитивно, що врегульовано питання переоформлення, анулювання дозвільних документів тощо. Водночас, окремі позиції викликають нарікання підприємців на ускладнення дозвільних процедур.

 Для подолання даної проблеми адміністраторм дозвільного центру на протязі року направлялись пропозиції до Представництва Держпідприємництва в Одеської області, яке на жаль з 01.08.2010 року ліквідовано, Головному управлінню економіки облдержадміністрації щодо врегулювання діючих норм законодавства.

 Дозвільним органам – обласним та місцевим – направлені пропозиції розробити регламенти (інформаційні картки), що визначають порядок надання документів дозвільного характеру, в тому числі містять відомості про відповідальних осіб, перелік необхідних документів, термін видачі, платність/безоплатність видачі документів дозвільного характеру, тощо.
 
На сьогодні деякими дозвільними органами такі регламенти розроблені, погоджені і затверджені, це Державне управління охорони навколишнього природного середовища, Державне ветеринарне управління, Головне управління МНС України в Одеській області. Досі не надали регламенти Державна інспекція архітектурно-будівельного контролю в Одеській області, Управління охорони об’єктів культурної спадщини, облСЕС, обласний відділ Держкомзему, ДАЇ в Одеській області.

           

 

 

Адміністратор
дозвільного центру
Саратської районної
державної адміністрації С.В. Єрьоменко